küresel küme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte küresel küme kelimesinin manası:

 1. Çok sayıda yıldızın tek bir merkeze doğru yığılmasıyla ortaya çıkmış olan küre biçimli topluluk. Bu tür kümelerde yıldız sayısı merkeze doğru hızla artar.

küresel küme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • küme: Tümsek biçimindeki yığın. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup Örnek: Tarla kuşları Mustafa’nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga Devamını Oku

 • halkçılık: Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanıma görüş ve tutumu, popülizm. Xx. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan, Devamını Oku

 • küresel: Küre ile ilgili olan. Küre biçiminde olan, kürevi. Devamını Oku

 • sarmaşık: Sarmaşıkgillerden, koyu yeşil renkli, değişik biçimli yaprakları olan, sap ve dallarından çıkan küçük ek köklerle dik, düz yerlere yapışarak tırmanan bitki (Hedera helix) Koyu yeşil renkli, değişik biçimli yaprakları olan Devamını Oku

 • yükünleşme: Özdeciklerin parçalanması, öğecik, özdecik topaklarına eksicik katılması ya da çıkarılmasıyla yükün oluşturulması. Devamını Oku

 • aykırı atımlı düzgün kırık: Kırık düzlemi, katman yatımına aykırı yönde eğimli ve tavan tomruğu aşağıda olan kırık. Devamını Oku

 • aykırı atımlı ters kırık: Kırık düzlemi, tabaka yatımına aykırı yönde eğimli ve tavan tomruğu yukarıda olan kırık. Devamını Oku

 • küresel üçgen: Bir küre yüzeyi üzerine çizilen ve kenarları üç büyük çember yayı olan üçgen. Bir küre üzerinde birbirini ikişer ikişer kesen üç büyük dairenin meydana getirdiği üçgen. Devamını Oku

 • tanımlama yanı: Bir örnekbiçimin yanlış tanımlanmasından ortaya çıkan yan. Örneğin, denklemlerdeki yanılgılar yerine değişkenlerdeki yanılgılarla kurulan bir örnekbiçimli kullanılması nedeniyle ortaya çıkan yan. Devamını Oku

 • dışkıl kösnüllük: (Ruhsal çözümleme) Kıç bölgesinin uyarılması ya da büyük aptesini yapmakla ilgili olan karmaşık etkinlikler yolu ile cinsel doygunluk elde etme eğilimi. Devamını Oku

 • yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet Örnek: … milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla … temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasa Bir kişiye ya da tüzel kişiye yükletilen iş, edim, ödev, koşul, çekinme ve bir yapmama görevi. Devamını Oku

 • centripetal: Merkezcil, merkeze doğru giden, merkeze yaklaşan Merkezcil, merkeze doğru olan Devamını Oku

 • bağlaşık: Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik. Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim). Devamını Oku

 • her ağaç kökünden kurur: Bir topluluğun dayandığı temel bozulursa o topluluk bozulur. Devamını Oku

 • çıkık: Bir kemik veya organın yerinden çıkmış olması. Yerinden çıkmış (kemik veya organ). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar