kurtarma yolu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kurtarma yolu kelimesinin manası:

 1. Belirli bir yıkım yolundaki ara ürünlerden yeniden bir biyomolekülün üretimi.

kurtarma yolu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • malın özgünlüğü inancı: Halkın, belirli sarmalaç ve markayı taşıyan malın özgün olduğu yolundaki inancı. Devamını Oku

 • pulse regeneration: Darbenin yeniden üretimi darbenin yeniden üretimi Devamını Oku

 • alıştırma yasası: Öteki değişkenler eşit tutulursa, belirli bir iş üzerindeki uğraşının aynı iş üzerinde daha sonraki uğraşıyı kolaylaştıracağı yolundaki bir genelleme. Devamını Oku

 • revival: Yeniden canlanma, taze hayat bulma Ayılma, kendine gelme Devamını Oku

 • kurtarma: Kurtarmak işi. Sayıyı ya da sayı olabilecek bir tehlikeyi önleme. Devamını Oku

 • kurtarma aracı: Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenilen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı. Kurtarma işlerinde kullanılan araç. Devamını Oku

 • kurtarma gemisi: Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı. Devamını Oku

 • kurtarma kazısı: Yeni kurulacak olan baraj, göl, yerleşim yerleri vb. yapıların arazileri içinde bulunan, tarihsel değeri olan eserlerin çıkarılması amacıyla yapılan kazı. Devamını Oku

 • işaretli kurtarma: Enfeksiyöz virüse ait genomik parçayla etkisiz virüsün genomu arasındaki rekombinasyon sonucunda etkisiz virüsün kurtarılması veya çoğalması. Devamını Oku

 • reconstituted: [reconstitute] yeniden oluşturmak, yeniden kurmak, yeniden düzenlemek, parçaları birleştirip sonuca varmak, sulandırmak, su katmak Yeniden yapilandir(mak) Devamını Oku

 • ilaç müstahzarı: İlaçların bir üretici kuruluş tarafından standart bir formülasyona göre belirli bir farmasötik biçime sokularak büyük ölçekte üretilen, özel olarak ambalajlanıp üreticinin koyduğu ve onu benzer ürünlerden ayırt edici özel bir ad altında pazarlanmış endüstriyel ürün biçimi, ilaç preparatı. Devamını Oku

 • bitiriş yemi: Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değeri daha yüksek olan karma yem. Devamını Oku

 • adenililtransferaz: Bir nükleotidiltransferaz enzimi. Koenzim A üretimi ve NAD üretimi sırasında AMP’ın yapıya katılmasını sağlayan enzim. Devamını Oku

 • ön odaklamalı dip: Dibin belirli noktalarına göre, lamba tellerinin, yapım sırasında, belirli bir konumda yerleştirilmelerine olanak sağlayan dip. Sonradan, lamba uygun bir duya yerleştirilince, yeniden odaklama olanağı sağlanmış olmaktadır. Devamını Oku

 • reassesment: Yeniden değerlendirme, yeniden vergilendirme, yeniden biçilen değer, yeniden belirlenen vergi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar