kuruluşlar ve işletmeler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kuruluşlar ve işletmeler kelimesinin manası:

 1. Bir yönetim altında birleşen işletmeler.
 2. Üretim çeşitleri ve çıkardıkları işler aynı olan kuruluşların bir arada ya da aynı bölgede bulunmaları.

kuruluşlar ve işletmeler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tesisler ve işletmeler: Bk. kuruluşlar ve işletmeler Devamını Oku

 • tesisler ve işletmeler: Bk. kuruluşlar ve işletmeler Devamını Oku

 • küçük ve orta boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalışan sayısı iki yüz elli kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirası arasında olan işletmeler. Devamını Oku

 • küçük ve orta boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalışan sayısı iki yüz elli kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirası arasında olan işletmeler. Devamını Oku

 • büyük işletmeler: Çalışan sayısı ve işletme sermayesi belli bir büyüklüğün üstünde olup ürettikleri çıktıyla piyasayı ellerinde tutan işletmeler. Avrupa Birliği ölçütlerine göre çalışan sayısı 250 ve yıllık cirosu 50 milyon avronun üstünde olan işletmeler büyük işletme olarak kabul edilmektedir. Devamını Oku

 • küçük ve orta ölçekli işletmeler: Bk. küçük ve orta boy işletmeler Devamını Oku

 • küçük ve orta ölçekli işletmeler: Bk. küçük ve orta boy işletmeler Devamını Oku

 • çok küçük işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan kişi sayısı ondan az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, çalıştırılan işçi Devamını Oku

 • orta boy işletmeler: Çalıştırılan işçi sayısı kırkdokuzdan çok ve ikiyüzelli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, Devamını Oku

 • kamu iktisadi kuruluşları: Tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. Devamını Oku

 • büyük boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan işçi sayısı iki yüz kırk dokuzdan fazla ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşan işletmeler. Avrupa Birliği Devamını Oku

 • mikro işletmeler: Bk. çok küçük işletmeler Devamını Oku

 • mikro işletmeler: Bk. çok küçük işletmeler Devamını Oku

 • tutumsal devlet kuruluşları: Anamalının yarısından çoğu tek başına ya da birlikte devlete (Genel ve Katma bütçeli yönetimlere) ve diğer ekonomik devlet kuruluşlarına ilişkin olup, ekonomik alanda tecimsel temellere göre çalışılmak üzere kurulan ve kuruluş yasalarında 340 sayılı kanuna bağımlı olacakları belirtilenlerdir. Devamını Oku

 • uluslararası kredi ve yatırım sigortacıları birliği: Dışsatım kredilerinde ve yabancı yatırımlarda sigorta ilkelerinin uluslararası düzeyde kabulü için çalışmak, üyelerarasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla 1934 yılında Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere arasında kurulmuş, bugün üye sayısı 43 ülkeden ihracat kredi sigortası yapan 54 kuruluşa ulaşan birlik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar