kütle merkezi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kütle merkezi kelimesinin manası:

 1. Bir kütlenin (cismin) etrafında dengede olduğu nokta, gravitasyon merkezi. Cismin bütün kütlesinin toplandığı bir noktadır. Eğer cisim parçacıkların bir kümesi olarak düşünülürse cisminkütle merkezi (...)
 2. Bk. kütle özeği

kütle merkezi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kütle merkezi: Bir kütlenin (cismin) etrafında dengede olduğu nokta, gravitasyon merkezi. Cismin bütün kütlesinin toplandığı bir noktadır. Eğer cisim parçacıkların bir kümesi olarak düşünülürse cisminkütle merkezi (…) Bk. kütle özeği Devamını Oku

 • ağırlık merkezi: Bir cismin bütün noktalarına ayrı ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluşmuş tek kuvvet durumundaki bileşkenin uygulama noktası. Bir işin en önemli bölümü. Devamını Oku

 • kütle özeği: Bir nesnenin işleysel davranışında tüm kütlesinin toplanmış sayılalbildiği nokta. Bir nesnenin işleysel davranışında tüm kütlesinin toplanmış sayılalbildiği nokta. Devamını Oku

 • indirgenmiş kütle: M ve m gibi, bağlaşımlı iki kütlenin ortak devinimlerini bir tek kütlenin devinimi gibi işlemek için alınan eşdeğer kütle. Bu kütlenin tersi, önceki kütlelerin tersleri toplamına eşittir. M ve m Devamını Oku

 • ağırlık özeği: Bir cismin bütün ağırlığının toplandığı varsayılan nokta; cisim bu noktadan desteğe ya da askıya alınırsa dengede kalır. Bir ülkede ya da bölgede, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı, yeri fizik bilimindeki Devamını Oku

 • atomik kütle birimi: Bk. öğeciksel kütle birimi 12C atomunun kütlesinin onikide biri. Devamını Oku

 • atomsal kütle birimi: Karbon atomunun en bol bulunan (% 98) yerdeşi kütlesinin tam 1 /12,000’ine eşit olarak seçilmiş kütle birimi. (1 akb = 1,6605.10-27 kg’dır.) -> Devamını Oku

 • kütle eksiği: Bir çekirdeği oluşturan çekinciklerin toplam kütlesinden, çekirdeğin gerçek kütlesinin çıkarımı. Bir çekirdeği oluşturan çekinciklerin toplam kütlesinden, çekirdeğin gerçek kütlesinin çıkarımı. Devamını Oku

 • kütle: Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle. Devamını Oku

 • kütle denkliği: Kütlenin korunumu yasasına dayanarak bir açık dizgeye giren çıkan özdeklerin nicelikleri arasında kurulan denklik. (Buna göre, bir dizge içinde kütle birikimi oluşmuyorsa giren özdeklerin toplam kütlesi çıkanların toplam kütlesine eşittir.) Devamını Oku

 • merkezi ipsiz serpme ağı: Sığ sularda genellikle küçük balıklar için kullanılan ve ağın altında kalan balıkların ancak elle alınabileceği merkezi ipi bulunmayan genellikle alabalık, kefal gibi balıkların avlandığı el serpme ağı. Devamını Oku

 • kütle izgeçizeri: İçinden hızla geçen yüklü öğesel parçacıklara elektriksel ve mıknatıssal alanların uygulanmasıyla, bu parçacıkların yörüngelerinde oluşan sapmaları değerlendirerek parçacıkların kütlelerini sağlıklı biçimde ölçmeye yarayan aygıt. İçinden hızla geçen yüklü öğesel parçacıklara Devamını Oku

 • sallantı noktaları: Üç cisim probleminde, iki cisme göre üçüncü cismin dengede kalabileceği beş nokta. Devamını Oku

 • gökada merkezi: Samanyolunun kütle merkezi olarak alınbilecek noktası (yaklaşık olarak Yay takımyıldızı doğrultusu). Devamını Oku

 • gökada merkezi: Samanyolunun kütle merkezi olarak alınbilecek noktası (yaklaşık olarak Yay takımyıldızı doğrultusu). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar