kütüğün açıklığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kütüğün açıklığı kelimesinin manası:

 1. Kütüğün, isteyen herkese gösterilmesi.

kütüğün açıklığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • iyilikçi: Herkesin iyiliğini isteyen, herkese iyilik etmesini seven, hayırhah, hayırsever. Devamını Oku

 • bedhah: Başkasının kötülüğünü isteyen, kötü yürekli Örnek: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Atatürk Fenalık isteyen. Herkesin kötülüğünü isteyen. Kötülük isteyen. (Osmanlıca’da yazılışı: bed-hah) Devamını Oku

 • duruşmanın açıklığı: Genel töre ve güvenliğin korunması amacı dışında, duruşmanın herkese açık olması. Devamını Oku

 • yargılamanın açıklığı: Başta Anayasa ilkesi olarak duruşmaların herkese açık olması. Devamını Oku

 • tasar yazanağı: Tasarlamanın amaçlarını, ilkelerini açıklayan ve düzentasar üzerinde gösterilmesi olanağı bulunmayan ya da gösterilmesi gereksiz olan noktaları saptayan ama düzentasarla tümleşen ve tüzel bir değeri de olan yazanak. Devamını Oku

 • açıklık ilkesi: Kamu görevi yapan kimi kurumların gördükleri işlerin ve özellikle görüşmelerin herkese açık bulundurulması ilkesi. Devamını Oku

 • karşılaştırma derecesi: Daha, çok, fazla, ziyade vb. kelimelerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi. Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi: Ondan daha güzel çocuk görmedim; Daha uygun fiyat Devamını Oku

 • ragıp: İstekli, isteyen, rağbet eden. içtenlikle isteyen, özleyen Devamını Oku

 • demanding: Emek isteyen, çok şŸey isteyen; titiz; zahmetli, müşŸkülpesent Devamını Oku

 • düzme çıkıt yeri: Bir malın başka bir yerde çıkmış gibi gösterilmesi (Yunanistan’dan ihraç olunan incirlerin Türk malı olarak tanıtılması gibi). Devamını Oku

 • talip: İsteyen, istekli. Genellikle evlenmek isteyen ve bu isteğini evleneceği kimseye bildiren erkek. Devamını Oku

 • importunate: Zorla isteyen, ısrarla bir şey isteyerek rahatsız eden Israrla isteyen, ısrar eden, acil, sırnaşŸık Devamını Oku

 • jön türk: Fr. Genç Türk. 1868’den sonra, Avrupa’daki gibi, güya yenilik ve terakki isteyen Genç Osmanlılara Avrupalılarca takılan isim. Devamını Oku

 • müstecvib: (Cevab. dan) Cevap isteyen. İfadesini alan, sual sorup cevabını isteyen. Devamını Oku

 • yönü değişik düşmanlık: Öfke ve düşmanlık duygusunu ayaklandıran engele karşı bu duygunun gösterilmesi tehlikeli olunca düşmanlık ya da saldırganlığı o engelle ilişkili ama tehlikesiz olan başka bir şeye yöneltmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar