küv sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte küv kelimesinin manası:

 1. Bileğin başparmak tarafı.

küv ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • iyot buharı: Buharlaştırılmış iyodun, parmak ve avuç izi bileşenleri ile tepkimeye girerek parmak ve avuç izlerini renklendirmesi ve görünür h Devamını Oku

 • yüzük parmağı: Orta parmak ve serçe parmak arasındaki parmak, adsız parmak. Devamını Oku

 • kanatçık: Küçük kanat. Baklagillerin çiçek tacında bulunan, yan iki taç yapraktan her biri. Devamını Oku

 • benzemezlik özelliği: Herhangi bir parmak izinin diğer parmak izleri ile birebir aynı olmaması ilkesine dayalı parmak izi özelliği. Devamını Oku

 • tozlama: Parmak izi tozunun uygun parmak izi fırçası ve teknik ile parmak ve avuç izinin bulunduğu yüzeye tatbik edilmesi. Devamını Oku

 • digit: Tek haneli rakam, hane; basamak; parmak Parmak Devamını Oku

 • manuel inceleme: Parmak izi, avuç izi ve olay yeri izlerinin parmak izi inceleme merceği, parmak izi mukayese cihazı ve ışıksal inceleme cihazlarının kullanılarak incelenmesi. Devamını Oku

 • rabies: Kuduz. Radius: Ön kolun dış tarafında (baş parmak tarafında) bulunan kemiktir. Kuduz hastalığı. Devamını Oku

 • ramus dorsalis falangis distalis mediya et proksimalis: Parmak kemiklerinin üst tarafında seyreden atardamar dalları. <l Devamını Oku

 • ramus dorsalis falangis distalis mediya et proksimalis: Parmak kemiklerinin üst tarafında seyreden atardamar dalları. Devamını Oku

 • dioksin: Klor veya klorlu bileşik içeren maddelerin yüksek sıcaklıklarda yanması sırasında açığa çıkan, canlılar tarafından alındıktan sonra özellikle yağ dokuda birikerek kanser, üreme bozuklukları, kloroakne ve bağışıklık yetmezliği gibi hastalıklara neden olan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gıdalardaki kabul edilebilir günlük alımı 2-6 pg/g olarak belirlenmiş çok güçlü etkili zehirli bir bileşik, poliklorlu dibenzo-p-dioksin. Devamını Oku

 • gentian moru: Gözenekli yüzeylerde bulunan parmak ve avuç izinin yağlı bileşenleri ile tepkimeye girerek renklendiren ve görünür h Devamını Oku

 • azot devri: Azotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları tarafından inorganik azotlu bileşiklere çevirilmesiyle başlayan, daha sonra bu bileşiklerin diğer canlı organizmalar tarafından kullanılması, dokularda kompleks organik moleküllere girmesi, mantar ve bakterilerle parçalanması (nitrifikasyon) ve amonyak, nitrit ve nitrat oluşması, bitkiler tarafından kullanılan azot elementine dönüştürülerek atmosfere verilmesiyle devam Devamını Oku

 • içe akımlı iz: Bozulmamış kement kollarının başparmak tarafına gittiği eğimli iz, radyal iz. Devamını Oku

 • dışa akımlı iz: Bozulmamış kement kollarının serçe parmak tarafına gittiği eğimli iz, ulnar iz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar