kuvvei sebuiye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kuvvei sebuiye kelimesinin manası:

 1. İnsanda başkalarına hücum ve zararları defetmek kuvvesi. (Osmanlıca'da yazılışı: kuvve-i sebuiye)

kuvvei sebuiye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kuvvei sebuiyei gadabiye: Zararlı şeyleri def’e sevkeden his ve kuvvet. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i sebuiye-i gadabiye) Devamını Oku

 • kuvvei galibe: Üstün ve ezici kuvvet. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i galibe) Devamını Oku

 • kuvvei basıra: Görme duygusu, görme kuvveti. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i bâsıra) Devamını Oku

 • kuvvei zakire: Hafıza. Ezberleme kuvveti. Ezber edici kuvvet. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i zâkire) Devamını Oku

 • kuvvei vahime: Vehim ve hayal duygusu. Kuruntu hassesi. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i vâhime) Devamını Oku

 • kuvvei dafia: Zararlı şeyleri men’etme ve onlardan korunma hissi. İtme kuvveti. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i dâfia) Devamını Oku

 • kuvvei mutasarrıfa: Mütehayyile vasıtasıyla zihinde hazırlanan şeyleri tertib kuvveti. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i mutasarrıfa) Devamını Oku

 • kuvvei lamise: Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i lâmise) Devamını Oku

 • kuvvei istinad: Dayanma ve istinad etme kuvveti. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i istinad) Devamını Oku

 • kuvvei mütehayyile: Hissolunan şeyin gıyabında resim ve tasvir kuvveti. Hayal kuvveti. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i mütehayyile) Devamını Oku

 • kuvvei kudsiye: Evliya kuvveti. Cenab-ı Hakk’ın yardımına mazhar olan kuvvet. Hakaik-ı imaniye ve Kur’aniyeyi gayet ince ve derin bir firaset ve dirayetle anlayabilme kuvveti. (Osmanlıca’da yazılışı: kuvve-i kudsiye) Devamını Oku

 • kuvvei zaika: Dildeki tad alma duygusu. (Bak: Dil)(Ağızdaki kuvve-i zaika bir kapıcıdır; mide, cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş nev’inden ancak beş derecesi muvafık olur.. fazla olamaz. Ta ki; kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp, vazifeyi unutup, fazla bahşiş veren Devamını Oku

 • sebuiye: Yırtıcıya mensub, canavarlıkla ilgili. Devamını Oku

 • hafıza: Bellek Örnek: Hafızamı kilitlemiştim, maziyi hiç çıkaramıyordum, küflensin kalsın orada diyordum. A. Gündüz Bk. bellek Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberlemiş olan (kadın). Devamını Oku

 • cumhura muhalefet kuvvei hatadandır: Halkın tuttuğu bir davaya karşı çıkılmaz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar