kuvvetler üçgeni sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kuvvetler üçgeni kelimesinin manası:

 1. Bir noktaya etkiyen dengedeki üç kuvvetin yönleçlerinin oluşturduğu üçgen.
 2. Bir noktaya etkiyen dengedeki üç kuvvetin yönleçlerinin oluşturduğu üçgen.

kuvvetler üçgeni ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bileşke: Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala. Bir noktaya etkiyen, büyüklük ve yönleri ayrı, çeşitli kuvvetlerin net etkisini gösteren, belli yön ve büyüklükteki yöney. Devamını Oku

 • kuvvetler çokgeni: İki kuvvetin birleşkesini çizimle elde etme kuralının çok sayıda kuvvete uygulanmasıyla oluşan kuvvet yönleçleri çokgeni. İki kuvvetin birleşkesini çizimle elde etme kuralının çok sayıda kuvvete uygulanmasıyla oluşan kuvvet yönleçleri çokgeni. Devamını Oku

 • esneklik sınırı: Bir nesneye etkiyen kuvvetin sınır değeri; bu değerin altında nesne esnektir, üstünde ise biçim değişikliği dönüşsüzdür. Bir nesneye etkiyen kuvvetin sınır değeri; bu değerin altında nesne esnektir, üstünde ise biçim Devamını Oku

 • oylumsal zorlanıra ölçüsü: Esnek bir özdeğe etkiyen kuvvetin, oylum bitimi başına zorlanmaya oranı. Esnek bir özdeğe etkiyen kuvvetin, oylum bitimi başına zorlanmaya oranı. Devamını Oku

 • geniş açılılar: Geniş açılı merceklerin oluşturduğu kümeye verilen ad. Devamını Oku

 • duruk denge: Bir cisme etkiyen sıfır birleşkeli kuvvetlerin oluşturduğu denge. Devamını Oku

 • torque moment: kuvvetin döndürücü etkisi. kuvvetle yarıçapın (etrafında dönmenin olduğu noktaya olan uzaklık) çarpımıdır. sıfırdan farklı bir moment (net moment) bir cismin açısal momentumunu değiştirir. Devamını Oku

 • jul: Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda 1 m değiştiren iş birimi. Beslenme biliminde kalori yerine kullanılan enerji birimi olup bir kg’lık ağırlığın bir Newton’luk kuvvetle Devamını Oku

 • rifamisin: Dna’Ya bağımlı RNA polimeraz enzimini baskılayıp DNA’nın oluşturduğu kalıba göre mRNA üretimini bozarak etkiyen bir antibiyotik grubu. Devamını Oku

 • Viborgüçgeni yaklaşımı: Hava kesesi operasyonunun ramus mandibula’nın arka kenarı, vena maksillaris eksterna ve m. sternomandibularis tendosu’nun oluşturduğu üçgen içinde yapılması. Devamını Oku

 • genişlik derecesi: Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının açıklık bakımından gösterdiği özellik: a ve e ünlülerinin genişlik dereceleri o ve ö, ı ve i ünlülerinden daha fazladır. Bir dil sesinin Devamını Oku

 • ünlü genişlemesi: Kelime içindeki dar sıradan, ı, i, u, ü ünlülerinin çeşitli nedenlerle boğumlanma özellikleri bakımından geniş sıradan a, e, o, ö ünlülerine dönüşmesi olayı: ağır > ağar, boğuz > boğaz, yağız > yağaz, bağışlanmak > bağaşlamak, buñalmak > boñalmak, kumar > komar, kümes > kömes, kundura > kondura, uğramak > oğramak, ihtiyar > ehtiyar, kelime > Devamını Oku

 • alt çene diş kemeri: Tüm alt çene dişlerinin oluşturduğu kemer, arkus dentalis inferiyor. Tüm alt çene dişlerinin oluşturduğu kemer, arkus dentalis inferiyor. Devamını Oku

 • üst çene diş kemeri: Tüm üst çene dişlerinin oluşturduğu kemer, arkus dentalis superiyor. Tüm üst çene dişlerinin oluşturduğu kemer, arkus dentalis superiyor. Devamını Oku

 • bindirilmiş kuvvetler: Motorlu taşıtlara bindirilmiş asker birlikleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar