kuyruk kuramı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kuyruk kuramı kelimesinin manası:

 1. Bir işsunumunun, yapıldığı alanlarda ortaya çıkan bekleme dizileriyle ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan kuram.

kuyruk kuramı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ilksavlı kümeler kuramı: Olağan yorumdaki evreni, kümeler ya da genel olarak öbeklerden oluşan temel mantıklı ilksavlı kuram. || Örn. Morse-Kelleyilksavlı kümeler kuramı, mantıksal olmayan ilkel değişmezleri öğelik imiyle öbekleyici; özel ilksavlar kümesi de kaplamsallık ilksavı, öbekleme ilksav kalıbı, birleşim ilksavı, güç kümesi ilksavı, düzenlilik ilksavı, yerine koyma ilksavı, sonsuzluk ilksavı, seçme ilksavmdan oluşan temel mantıklı bir kuramdır. Devamını Oku

 • özeksel yerler kuramı: Kentlerin, kendilerini çevreleyen kırsal alanların işgörü gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıktıklarını ve kentsel yerleşim yerlerinin, kuruldukları yerlerin, kendilerine bağımlı bu alanlar için gördükleri işlevlere göre belirlendiğini varsayan ve Alman Coğrafya bilgini Walter Christaller’in ortaya attığı ve geliştirdiği kuram. Devamını Oku

 • kuşatma kuramı: Üreticilere kaynak aktarımına yönelik piyasa düzenlemelerinin, üreticilerin kârlarını ençoklaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri süren kuram. Bir sanayii düzenleyen resmi kurumdan sorumlu devlet adamı ve ilgili bürokratların kamu yararını gözetmek yerine Devamını Oku

 • ilksavlı kuram: (i) bir kuram, (ii) kuramdaki mantıkça kapalı önerme kümesinin bir altkümesi olarak seçilen özel ilksavlar kümesi, (iii) özel ilksavlar kümesinden türetilebilen kanıtsavlar kümesi’nden oluşan dizge; başka bir deyişle geçerli bir biçimsel dizge ile özel ilksavlar kümesinin mantıksal kapanışından oluşan dizge. Krş.. yorumsal eksikliilksavlı kuram, yorumsal eksiksizilksavlı kuram, dizimsel eksikliilksavlı kuram, dizimsel eksiksizilksavlı kuram, tutarlıilksavlı kuram. Devamını Oku

 • alanlar kuramı: Tanecik sayısının değişmediğini, kimilerinin soğurulup, kimilerinin de salındığını göz önüne alan kuram (nicem alan kuramı). Bir kuvvetin uzayın her noktasındaki yönünü, niceliğini, fiziksel alanlarını hesaplayan kuram. Devamını Oku

 • kümeler kuramı: Kümeler ya da genel olarak öbekleri konu edinen bilim dalı.||Krş.. sezgiselkümeler kuramı, ilksavlıkümeler kuramı, yalınç öbekler kuramı. Devamını Oku

 • yorumsal eksiksiz olamayan kuram: İlksavlandırılır olmayan kuram. || Örn. Kümeler kuramı; sayı kuramı. Devamını Oku

 • acyo faiz kuramı: Faizi, kişilerin paraya bugün verdikleri değer ile gelecekte biçtikleri değer arasındaki farka dayanarak açıklayan ve Avusturyalı iktisatçı Böhm-Bawerk (1851-1914) tarafından ortaya atılan kuram. Devamını Oku

 • bilişsel kuram: Öğrenmeyi, öncelikle anlıkla ilgili bir kavrama ya da algılanana, anlıksal bir biçim verme süreci olarak gören kuram. Devamını Oku

 • özgür cinsel ilişki kuramı: J. J. Bachofen (1815-1887) tarafından ortaya atılan ve artık geçerli sayılmayan, “başlangıçta insanlığın bir kurala bağlı olmaksızın, karışık ve özgür cinsel ilişkilerde bulunduğu”nu ileri süren kuramı. Devamını Oku

 • dow kuramı: Kısa vadeli fiyat hareketlerini gözardı ederek iş dünyasının genel gidişatı ile hisse senedi piyasasının yönünü tahmin etmek için, Charles Dow’un Wall Street Journal Gazetesinde 1900-1902 yılları arasında yayınlanan makalelerinden derlenerek ortaya çıkarılan kuram. Devamını Oku

 • yalınç eşitlik kuramı: Mantıksal olmayan değişmezler ile mantıksal olmayan ilksavlardan yoksun temel mantıklı biçimsel kuram. || Bu kuramın abecesi eklemler, niceleyiciler eşitlik ile değişkenlerden oluşup, kuramın önermelerinde geçen tek yüklem eşitliktir. Devamını Oku

 • yorumsal eksiksiz ilksavlı kuram: Olağan yorumda doğru olan her önermesi kanıtlanabilen tutarlı ilksavlı kuram. Örn. yalınç öbekler kuramı. Devamını Oku

 • yorumsal eksikli ilksavlı kuram: Olağan yorumda doğru ama kanıtlanamayan bir önermesi olan ilksavlı kuram. || Örn. İlksavlı kümeler kuramı. Devamını Oku

 • adler kuramı: Gerçek ya da düşsel olan, ten, tin ya da toplumla ilgili bir yetersizliğin kişide yarattığı aşağılık duygusunun sonucu olan çatışmaların, ödünleyici davranışlarla giderildiğini savunan kuram. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar