lamarckcılık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lamarckcılık kelimesinin manası:

 1. (anlamdaş. Lamarckizm), (j. Batı Lamarck: I744-I829) Kazanılmış karakterlerin gelecek döle geçmesi prensibine dayanan ve Lamarck adlı fransız bilgininin ileri sürdüğü bir evrim teorisi.

lamarckcılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • lamarckcılık: (anlamdaş. Lamarckizm), (j. Batı Lamarck: I744-I829) Kazanılmış karakterlerin gelecek döle geçmesi prensibine dayanan ve Lamarck adlı fransız bilgininin ileri sürdüğü bir evrim teorisi. Devamını Oku

 • lamarkizm: Kazanılmış karakterlerin gelecek döle , geçmesi ilkesine dayanan ve J.B. Lamarck (1744-1829) adlı Fransız bilgininin ileri sürdüğü ve günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir evrim teorisi. Devamını Oku

 • yeni lamarckcılık: (karşılık: Neo-Lamarckiazm), (J. B. Lamarck: Fransız bilgini) Yakın zamanların biyoloji bilginleri aracıyle Lamarck’ın kazanılmış karakterlerin kalıtım hakkındaki evrim teorisinin yeniden canlandırılması. Devamını Oku

 • yeni lamarkçılık: Yakın zamanların bazı biyoloji bilginleri tarafından Lamarck’ın kazanılmış karakterlerin kalıtımı hakkındaki evrim teorisinin yeniden canlandırılması. Neo Lamarkizm. Devamını Oku

 • lamarckism: Lamarkizm, Fransız doğŸa bilimci Jean de Lamarck tarafından gelişŸtirilen yapısal evrim teorisi Devamını Oku

 • tekamül nazariyesi: Bk. evrim teorisi Devamını Oku

 • inakçılık: Dogmacılık. Bir görüşü, bir inancı ya da bir düşünceyi ileri sürerken yeterli kanıtlar olmaksızın, onun kesinlikle doğru olduğuna güvenme. Devamını Oku

 • lamarkçılık: Lamarck’ın -> dönüşümcülük öğretisi: Türlerin değişmezliği görüşüne karşı olarak , türlerin ilk biçimlerinin yavaş bir değişim geçirerek çevreye uyduğunu öne süren öğreti, bk. dönüşümcülük Devamını Oku

 • küçük görüntülük: Sinemanın büyük görüntülüğü karşısında televizyonun küçük görüntülüğünü anlatan ve mecazi anlamda televizyonu belirten terim. Devamını Oku

 • anlıkçılık: Duyu ve irade karşısında anlığın üstünlüğünü ileri süren doktrin, zihniye, entelektüalizm. Anlıksal olayların, duygulara ve istence göre, önceliğini ve üstünlüğünü ileri süren felsefe öğretisi. Devamını Oku

 • borel: 1871-1956. FeliksBorel, ünlü Fransız matematikçisi. Çalışma alanları cebir, sayılar teorisi, fonksiyonlar teorisi, ölçüm teorisi, olasılık teorisi, topolojidir. Devamını Oku

 • yayılmacılık: Kendi sınırları ötesinde toprak ve ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm. Bir ülkenin iktisadi etkinliğini veya sınırlarını genişletmeye dayanan öğreti. Devamını Oku

 • doğuştancılık: Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, fıtriye, nativizm. Düşünce, duygu, karakter gibi birçok ruhsal Devamını Oku

 • görgücülük: Deneycilik. Bilginin gözlem, deneme ya da duyular ile elde edilebileceğini ileri süren, bu nedenle bilginin kazanılmasında usa vurmaya ya da düşünceye ağırlık veren usçuluğun karşıtı olarak gelişen geleneksel öğreti. Devamını Oku

 • kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur: Bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar