lamarkçılık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lamarkçılık kelimesinin manası:

 1. Lamarck'ın -> dönüşümcülük öğretisi: Türlerin değişmezliği görüşüne karşı olarak , türlerin ilk biçimlerinin yavaş bir değişim geçirerek çevreye uyduğunu öne süren öğreti, bk. dönüşümcülük

lamarkçılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yeni lamarkçılık: Yakın zamanların bazı biyoloji bilginleri tarafından Lamarck’ın kazanılmış karakterlerin kalıtımı hakkındaki evrim teorisinin yeniden canlandırılması. Neo Lamarkizm. Devamını Oku

 • saptanımcılık: Hayvan türlerinin hiç değişmeyip hep aynı durumda kaldığını ileri süren öğreti, türlerin saptanımı öğretisi. Devamını Oku

 • saptanımcılık: Hayvan türlerinin hiç değişmeyip hep aynı durumda kaldığını ileri süren öğreti, türlerin saptanımı öğretisi. Devamını Oku

 • bağıntıcılık: Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görecelik, izafiye, rölativizm. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu; gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve Devamını Oku

 • doğal ayıklanmacılık: (Darwin) Doğada ve toplumda canlı türleri arasındaki varolma savaşını en güçlülerin, çevreye en iyi uyabilenlerin kazandıklarını, güçsüzlerin, çevreye uyamıyanların ise ortadan kalktıklarını savunan öğreti. Devamını Oku

 • lamarckcılık: (anlamdaş. Lamarckizm), (j. Batı Lamarck: I744-I829) Kazanılmış karakterlerin gelecek döle geçmesi prensibine dayanan ve Lamarck adlı fransız bilgininin ileri sürdüğü bir evrim teorisi. Devamını Oku

 • lamarckcılık: (anlamdaş. Lamarckizm), (j. Batı Lamarck: I744-I829) Kazanılmış karakterlerin gelecek döle geçmesi prensibine dayanan ve Lamarck adlı fransız bilgininin ileri sürdüğü bir evrim teorisi. Devamını Oku

 • yeni lamarckcılık: (karşılık: Neo-Lamarckiazm), (J. B. Lamarck: Fransız bilgini) Yakın zamanların biyoloji bilginleri aracıyle Lamarck’ın kazanılmış karakterlerin kalıtım hakkındaki evrim teorisinin yeniden canlandırılması. Devamını Oku

 • dönüşümcülük: Yaşayan türlerin yalın biçimlerden karmaşık biçimlere doğru evrimle gelişerek ortaya çıktığını öne süren öğreti, transformizm. Yaşayan türlerin, yalın biçimlerden karmaşık biçimlere doğru evrimle gelişerek ortaya çıktığını öne süren öğreti, bk. Devamını Oku

 • mantıkçılık: Mantık biliminin her şeyin üstünde olduğunu benimseyen felsefe. Bütün bilimleri matematik biçime indirgeyen ve matematiği mantığın bir uygulaması durumuna getiren öğreti. Devamını Oku

 • yararcılık: Ahlaki iş ve davranışlarda yararın ilke yapılması. Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti, faydacılık, pragmatizm. Devamını Oku

 • yaradancılık: Tanrı’ya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onu, kendi yasasına göre işlemek üzere kendi başına bıraktığını öne süren öğreti. (Lat. deus = Tanrı) Devamını Oku

 • doğal ayıklanma: Darwin’e göre doğada ve toplumda canlı türlerin arasındaki var olma savaşını en güçlülerin, çevreye en iyi uyabilenlerin kazandıklarını, güçsüzlerin, çevreye uyamayanların ise ortadan kalktıklarını savunan öğreti. Devamını Oku

 • araççılık: Düşünme biçimlerinin, kuramların, mantık ve ahlak biçimlerinin yalnızca hayatın değişik şartlarına uyma araçları olduğunu savunan dünya görüşü, enstrümantalizm. Devamını Oku

 • dekartçılık: Descartes’ın felsefesi. Descartes’ın öğretisi, Kartezyenizm. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar