lambda phage sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lambda phage kelimesinin manası:

 1. Lamda fajı

lambda phage ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • cos yeri: Lamda fajlarından bazılarında, DNA’larının tek ipliğinin ucunda bulunan çıkıntı. Devamını Oku

 • lamda fajı: Escherichia coli’yi bulaştıran ve klonlama vektörü olarak oldukça sık kullanılan, çift iplikli, hat şeklinde DNA içeren faj. Lamda. Devamını Oku

 • wilks ölçütü: (Çok değişkenli istatistik) Üstikiler ve çarpımlar toplamlarının oluşturduğu iki dizeyin belirteçlerinin oranına dayalı, ortalama ve yayılmalardaki türdeşliği sınamak için kullanılan genel ölçüt. anlamdaş (…)(lamda) ölçütü. Devamını Oku

 • l: Lösin amino asit. Özel molekül konfigürasyonunu gösteren ön ek (L-glikoz). Devamını Oku

 • lamda: İki antikor hafif zinciri sınıfından biri. Işık dalga boyu. Devamını Oku

 • bilgelik: Bilge olma durumu ve niteliği Örnek: Bilgelik, içimizde bir duygu olarak kaldıkça bize ancak özlemini çektirdikçe tatlı, hoş bir şey. N. Ataç Bilgi, hikmet. İlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf. Devamını Oku

 • geleneksel kalkınma iktisadı: Ülkeleri azgelişmiş ve gelişmiş sanayileşmiş diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlarının bu ayrımda çözümlenmesi gerektiğini ileri süren, azgelişmiş ülkelere özgü iktisadi politikalar geliştirilmesini savunan ve bu bağlamda devletin iktisadi hayata etkin katılımını öngören ve koruyucu dış ticaret politikası eşliğinde dışalım ikameci sanayileşme ile azgelişmiş ekonomilerde varolan kırsal kesim ile modern kesim arasındaki ikiliğin kaldırılmasını amaçlayan Devamını Oku

 • gizemsel: Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik. (Yun. mystikos < myein = gözlerini yummak, kapamak) : Duyusal algılardan koparak gizem dolu iç aydınlığa erişmeye ilişkin. Bu bağlamda: 1- Her türlü özne-nesne ayrımını, Devamını Oku

 • dünya görüşü: Evrenin ve hayatın anlamını, amacını, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramaya çalışan genel düşünce. Evrenin ve yaşamın anlamını, ereğini, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramağa çalışan genel düşünce; Devamını Oku

 • caravaggioculuk: xvı. yy’ın başlarından itibaren italya’da egemenliğini sürdüren maniera caravaggio’nun cavalier d’arpino’nun (giuseppe cesari) yanına girdiği sırada roma’da gücünü yitirmek üzereydi. becerikliliğe yoğun bir zariflik ve virtüözlük arayışının da eklendiği üslup veya maniera, bir avrupa estetiği haline gelmişti. ispanya’da el greco, fransa’da ikinci fontainebleau okulu, flandre’lı ressamlar, prag çevresi, xvı. yy’ın son yirmi yılı içinde Devamını Oku

 • lambda: Yunan alfabesinin on birinci harfi olan L harfi. Yunan alfabesine ait bir harf; “L” ünsüzü (Fonetik) Devamını Oku

 • lambda fajı: Escherichia coli ‘yi bulaştıran ve klonlama vektörü olarak oldukça sık kullanılan, çift iplikli, hat biçiminde DNA içeren faj. Devamını Oku

 • phage: Bakteriyofaj Devamını Oku

 • phage r 17: R 17 bakteriyofajı Devamını Oku

 • phage type: Faj tipi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar