leaning against the wind sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte leaning against the wind kelimesinin manası:

 1. Rüzgara karşŸı durmak, ekonomideki trendlere karşŸı çalışŸan ekonomi politikaları

leaning against the wind ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sail against the wind: Rüzgara karşŸı yelken açmak, denizde rüzgara karşŸı gitmek, akıntıya karşŸı gitmek; bir tekneyi rüzgarın estiğŸi istikametin tersine yüzdürmek Devamını Oku

 • landing against wind: Rüzgara karsi iniş Devamını Oku

 • beat against the wind: Rüzgara karşı volta vurmak Devamını Oku

 • circulation medium multiplier: Hükümet tarafından bir para biriminin basılmasının bir sonucu olarak bir ekonomideki para miktarındaki değŸişŸim oranını belirleyen indeks (Ekonomi) Devamını Oku

 • circulation medium multiplier: Hükümet tarafından bir para biriminin basılmasının bir sonucu olarak bir ekonomideki para miktarındaki değŸişŸim oranını belirleyen indeks (Ekonomi) Devamını Oku

 • sail close to the wind: Rüzgara yakın gitmek, rüzgar istikametinde gitmek, kendini tehlikeye atmak, risk almak Devamını Oku

 • economy in shambles: Sallantıdaki ekonomi, karışŸıklık içindeki ekonomi, genel düzensizliğŸin olduğŸu ekonomi Devamını Oku

 • mundell fleming modeli: Ekonomide iç denge ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini, YATA-PATA modelini dış dengeyi de içerecek biçimde genişleterek açıklayan R. A. Mundell ve J. M. Fleming tarafından geliştirilen açık ekonomi modeli. Devamını Oku

 • piyasa ekonomisi: Üretimin bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatının arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi, planlı ekonomi karşıtı. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin Devamını Oku

 • denkleştirme politikaları: Sabit döviz kuru sisteminde ödemeler bilânçosunun çizgi üstü işlemlerinde ortaya çıkan bir açık veya fazlanın giderilmesi için hükümetce uygulanan harcama değiştirici ve harcama kaydırıcı politikalar. krş. harcama kaydırıcı politikalar, harcama değiştirici politikalar, otomatik denkleşme düzeneği Devamını Oku

 • harp on the same subject: Hep aynı konuda ısrarla durmak, aynı konu üzerinde bıktırıcı bir şŸekilde durmak, kendini tekrarlayıp durmak Devamını Oku

 • macroeconomics: Geniş kapsamlı genel ekonomi bilimi. Makro ekonomi, genel ekonomi Devamını Oku

 • harcama kaydırıcı politikalar: Ödemeler bilânçosu dengesizliğini gidermek amacıyla dış ticaret açığının olduğu durumda toplam harcamaları yurtiçine, dış ticaret fazlasının olduğu durumda ise toplam harcamaları yurtdışına kaydıran döviz kuru politikaları, gümrük tarife ve kota uygulamaları gibi denkleştirici dış ticaret politikaları. krş. harcama değiştirici politikalar Devamını Oku

 • beş yıllık plan: İlk olarak 1920 yılında Sovyetler Birliği’nde uygulanmaya başlanan ve daha sonra piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde orta vadede uygulanacak ekonomi politikalarının genel gelişme yönünü, amaçlarını, araçlarını ve kaynaklarını ortaya koyan ve kamu kesimi için emredici özel kesim için yol gösterici nitelikteki plân. Türkiye’de ilkbeş yıllık plân 1963 yılında yürürlüğe girmiş olup, dokuzuncu plânla birlikte plân Devamını Oku

 • straddle: Bacaklarını açıp durmak veya yürümek apışıp durmak Bacaklarını ayırıp oturmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar