lemeatı müteferrika sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lemeatı müteferrika kelimesinin manası:

 1. Muhtelif, parça parça olan parlayışlar. (Osmanlıca'da yazılışı: lemeat-ı müteferrika)

lemeatı müteferrika ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • lemeatı şems: Güneşin parıltıları. (Osmanlıca’da yazılışı: lemeat-ı şems) Devamını Oku

 • lemeatı icaziye: İ’caza dair lem’alar. İ’caz, insanları aciz bırakma, hayrete düşürme parıltıları. (Osmanlıca’da yazılışı: lemeat-ı i’caziye) Devamını Oku

 • lemeat: parıltılar (Lem’a. C.) Parlayışlar, parıltılar. Devamını Oku

 • müteferrika: Küçük giderler için ayrılan para. Güvenlik kuruluşlarında şüpheli kimselerin ilgili yerlere gönderilmek için geçici olarak barındırıldıkları bölüm. Devamını Oku

 • leyan: Parlayan, parlayıcı. parlayan, parlayıcı, konforlu, lüks hayat Devamını Oku

 • halitai dimağı: Akıldaki muhtelif mes’ele ve fikirler. Dimağdaki karışık, muhtelif bilgiler. (Osmanlıca’da yazılışı: halita-i dimağî) Devamını Oku

 • müsademei efkar: Fikirlerin çarpışması, muhtelif fikirlerin birbirine karşı söylenişi. (Osmanlıca’da yazılışı: müsademe-i efkâr) Devamını Oku

 • muhtelifül cins: Çeşit çeşit cinste. Muhtelif cinste. (Osmanlıca’da yazılışı: muhtelif-ül cins) Devamını Oku

 • tab: Mizaç, huy, tabiat, karakter. Bası. Devamını Oku

 • ayrışık: Ayrışmış olan. Ayrı türden, çeşit çeşit, muhtelif. Devamını Oku

 • tılsımı müşkilküşa: Açılması ve anlaşılması zor olan İlahi gizli manaları, hakikatları açan tılsım. (Osmanlıca’da yazılışı: tılsım-ı müşkilküşâ) Devamını Oku

 • ismi merre: Def’a, kerre gibi bir hareketin bir defa olduğunu bildiren fiil’den yapılan isim. (Darbe: Bir defa vuruş. Lem’a: Bir parlayış gibi.) (Osmanlıca’da yazılışı: ism-i merre) Devamını Oku

 • mukattaatı huruf: Edb: Matlasız şiir parçaları. Muhtelif olarak alınmış şiir parçaları. (Osmanlıca’da yazılışı: mukattaat-ı huruf) Devamını Oku

 • mülazım: Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. Teğmen. Devamını Oku

 • letaif: Latif duygular. (İman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki; bir yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkisam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalb, sır, nefis ve hakeza.. letaif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, noksandır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar