lemniscus sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lemniscus kelimesinin manası:

 1. Lemniskus, beyinde sinir lifleri şŸeridi (Anatomi)

lemniscus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • cingulum: (çoğ -Ia)., kuşak, kuşak gibi olan kısım. Sinir lifleri grubu (Anatomi) Devamını Oku

 • internuncial: BağŸLayıcı, bağŸlayan; sinir lifleri arasında bağŸlayıcı görevi olan (Anatomi) Devamını Oku

 • myelinic: (Anatomi) miyelinik, miyelin ile ilgili, sinir lifleri aksiyomlarını çevreleyen yağŸlı madde ile ilgili Devamını Oku

 • ramus laringofaringei: Ggi. cervicale craniale’den gırtlak ve yutak için ayrılan, plexus pharyngeus’un, atgillerde aynı zamanda hava kesesi sinir ağının oluşumuna katılan sinir lifleri. Ggi. cervicale craniale’den gırtlak ve yutak için ayrılan, plexus Devamını Oku

 • boz madde: Sinir hücrelerinden oluşan, beyinde dış, omurilikte iç tabaka. Sinir hücrelerinin gövedeleri, gliya hücreleri ve sinir tellerinden meydana gelen, beyin ve beyincikte dış tarafa, omurilikte iç tarafa yerleşmiş bölge. Devamını Oku

 • neurone: Nöron, sinir hücresi, sinir sisteminin temel işŸlevsel birimi (Anatomi) Devamını Oku

 • interneuron: İnternöron, ara sinir hücresi, sadece başŸka sinir hücrelerine bağŸlanan sinir hücresi (Anatomi) Devamını Oku

 • adrenergic fibers: Adrenerjik sinir lifleri Devamını Oku

 • demiyeline: Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasının ortadan kalkması. Devamını Oku

 • rami interganglionares: Truncus sympathicus’ta, ganglia trunci sympathici’yi uzunlamasına olarak birbirine bağlayan sinir lifleri. <l Devamını Oku

 • mitral hücreler: Beyinde koku lopu içinde bulunan sinir hücreleri. Devamını Oku

 • mitral gözeler: Beyinde koku lobu içinde bulunan sinir gözeleri. Devamını Oku

 • dendron: Dendrit. Bir sinir hücresinin dallanan bölümü (Anatomi) Devamını Oku

 • gangliyon servikale kraniyale: Postganglioner lifleri başın sempatik uyarımını sağlayan ve foramen Iacerum bölgesinde yassı, oval ve mekik biçiminde olan sempatik bir sinir düğümü. Devamını Oku

 • axonal: Akson (hücreden uyarılar gönderen sinir hücresi parçası) ile ilgili, aksona özgü (Anatomi) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar