lepistes sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lepistes kelimesinin manası:

 1. Milyon balığı.

lepistes ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tersiyer: Üçüncül. Üçüncül İki milyon yıl Devamını Oku

 • tertiary period: Üçüncü zamana ait dönem, 63 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine kadar Kenezoik çağŸın bir parçası olan jeolojik dönem Devamını Oku

 • perm: 286 milyon yılından 250 milyon yılına kadar süren bir jeolojik devir. Perma, permanant Devamını Oku

 • iğneli yüzey: Alexandre Alexeieff ile Claire Parker’in geliştirdikleri ve 125x100x2,5 cm boyutunda düz beyaz bir yüzey üzerindeki bir milyon deliğe yerleştirilmiş bir milyon iğneye dayanan bir canlandırma yöntemi. Devamını Oku

 • paleozoik: Birinci Çağ. Bu zamanla ilgili. Devamını Oku

 • birinci zaman paleozoik: Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Birinci zamanın yaklaşık 375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Devamını Oku

 • orta boy işletmeler: Çalıştırılan işçi sayısı kırkdokuzdan çok ve ikiyüzelli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, Devamını Oku

 • milyar: Milyon kere bin, bin milyon, 1.000.000.000. Bu sayının adı. Devamını Oku

 • büyük boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan işçi sayısı iki yüz kırk dokuzdan fazla ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşan işletmeler. Avrupa Birliği Devamını Oku

 • oligosen: Üçüncü Çağın miyosen ile eosen arasındaki dönemi. (Yun. oligos: az; kainos: yakın) Tersiyerde 38 milyon yıldan 25 milyon yıl öncesine kadar devam eden ve Eosen ile Miyosen arasında bulunan jeolojik Devamını Oku

 • çok küçük işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan kişi sayısı ondan az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, çalıştırılan işçi Devamını Oku

 • ikinci zaman mezozoik: Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İkinci zamanın yaklaşık 160 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. İkinci zamanı karakterize eden dinazor ve ammonitler bu zamanın sonunda yok olmuşlardır. Devamını Oku

 • megapiksel: 1 milyon megpiksellik fotoğraf. daha çok yüksek çözünürlüklü makinelerde kullanılan tabirdir. bir fotoğrafın piksel değeri ne kadar büyükse, çözünülürlüğü de o kadar yüksek olur. yeni fotoğraf sensörleri (algılayıcı) megapiksel değerini kullanırlar. yeni profesyonel dijital fotoğraf makineleri 4 ya da 6 milyon piksel gibi sensörlerle donatılmıştır. Devamını Oku

 • half a million: Yarım milyon, 500, 000 Devamını Oku

 • Poecilia reticulata: Milyon balığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar