limfonodi işyadisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte limfonodi işyadisi kelimesinin manası:

 1. Pelvis boşluğunun dışında bulunan lenf düğümleri.
 2. Pelvis boşluğunun dışında bulunan lenf yumruları.

limfonodi işyadisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • limfonodi interkostales: Kaburgalar arasında bulunan lenf düğümleri. Kaburgalar arasında bulunan lenf yumruları.Dgr.: anat. lymphonodi intercostales Devamını Oku

 • limfonodi omentales: Karın zarı uzantısı üzerinde bulunan lenf düğümleri Karın zarı uzantısı üzerinde bulunan lenf yumruları.Dgr.: anat. lymphonodi omentales Devamını Oku

 • limfonodi ruminales dekstri: Sulcus longitudinalis dexter boyunca bulunan lenf düğümleri. Sulcus longitudinalis dexter boyunca bulunan lenf yumruları.Dgr.: anat. lymphonodi ruminales dextri Devamını Oku

 • limfonodi yeyunales: Boş bağırsak arasında bulunan lenf düğümleri. Boş bağırsak arasında bulunan lenf yumruları. Devamını Oku

 • limfonodi ruminales sinistri: İşkembede, sulcus longitudinalis sinister boyunca bulunan lenf düğümleri. İşkembede, sulcus longitudinalis sinister boyunca bulunan lenf yumruları. Devamını Oku

 • limfonodi: Lenf yumruları, bezeler. Lenf yumruları, bezeler.Dgr.: anat. lymphonodi Devamını Oku

 • hıyarcık: Kasık lenf bezlerinin iltihaplanması. Lenf yumrularının ve özellikle kasık lenf yumrularının yangılanarak şişmesi, bubo. Devamını Oku

 • limfonodi liyenalis: Dalağın iç yüzünde yer alan lenf düğümleri. <l Devamını Oku

 • foliküler dendritik hücre: Lenf yumrularının lenf foliküllerinde bulunan ve B-lenfositlerden gelişen dallı sitoplazmik uzantılı antijen sunan hücreler. Bunlar B-lenfositlerden gelişirler. Lenf bezinin germinal merkezlerinde bulunan ve yüzeyinde immün kompleks bulunduran bir hücre tipi. Devamını Oku

 • lenf yumrusu yangısı: Lenf yumrularından bir veya birkaçının yangısı, lenfadenitis. Lenf yumruları organ ve dokularda süzgeç vazifesi gördüğünden, reaktif olaylar sıklıkla biçimlenir. Devamını Oku

 • noduli limfatisi konjunktivales: Göz kapaklarının iç yüzünü örten lenf düğümleri. Göz kapaklarının iç yüzünü örten lenf yumruları.Dgr.: anat. noduli lymphatici conjunctivales Devamını Oku

 • limfonoduli solitari: Bağırsak mukozasında yer alan ve ayrı ayrı bulunan lenf yumruları. Bağırsak mukozasında yer alan ve ayrı ayrı bulunan lenf yumruları.Dgr.: anat. lymphonoduli solitarii Devamını Oku

 • noduli limfatisi laringei: Gırtlak lenf düğümleri. Gırtlak lenf yumruları. Devamını Oku

 • leğen girişi: Leğen boşluğunun giriş yeri, apertura pelvis kraniyalis. Üstte kuyruk sokumu kemiğinin ön alt yüzü, altta çatı kemiğinin ön üst yüzü, yanlardan iliumların korpuslarının biçimlendirdiği doğum kanalının girişi, leğen boşluğunun giriş Devamını Oku

 • leğen girişi: Leğen boşluğunun giriş yeri, apertura pelvis kraniyalis. Üstte kuyruk sokumu kemiğinin ön alt yüzü, altta çatı kemiğinin ön üst yüzü, yanlardan iliumların korpuslarının biçimlendirdiği doğum kanalının girişi, leğen boşluğunun giriş Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar