lisanı nahvı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lisanı nahvı kelimesinin manası:

 1. Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belagatlı dil.(...Amma nazariyat-ı diniyelerin mahfazaları olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile ve sair tedris ve talim ve va'z ile o ihtiyaç mündefi' olur. Lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabinin camiiyyeti ve elfaz-ı Kur'aniyenin i'cazı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir. Belki muhaldir diyebilirim. Kimin şüphesi varsa i'caza dair Yirmibeşinci Söz'e müracaat etsin. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: lisan-ı nahvî)

lisanı nahvı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nahvı lisan: Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş manalı lisan. (Osmanlıca’da yazılışı: nahvî lisan) Devamını Oku

 • nahvı: Nahiv ilmine ait. Arapça gramere ait. Nahiv ilmini iyice bilen. (Osmanlıca’da yazılışı: nahvî) Devamını Oku

 • ukdei lisan: Kekelemek. (Osmanlıca’da yazılışı: ukde-i lisan) Devamını Oku

 • ukdei lisan: Kekelemek. (Osmanlıca’da yazılışı: ukde-i lisan) Devamını Oku

 • tartibi lisan: Güzel bir söz söyleyerek dili manen tatlılaştırma. (Osmanlıca’da yazılışı: tartib-i lisan) Devamını Oku

 • ıtlakı lisan: Ağzına geleni söylemek. Çok serbest ve kolay konuşmak. (Osmanlıca’da yazılışı: ıtlak-ı lisan) Devamını Oku

 • nahv: (Nahiv) Yol, cihet. Etraf, yön. Devamını Oku

 • italei lisan: Dil uzatma, kötü şeyler söyleme. (Osmanlıca’da yazılışı: itale-i lisân) Devamını Oku

 • ratbül lisan: Yumuşak sözlü. Mülayim lisanlı. (Osmanlıca’da yazılışı: ratb-ül lisân) Devamını Oku

 • rekikül lisan: Dili tutuk. Peltek. Kekeme. (Osmanlıca’da yazılışı: rekik-ül lisân) Devamını Oku

 • uzubeti lisan: Tatlı dillilik. Dil tatlılığı. (Osmanlıca’da yazılışı: uzubet-i lisân) Devamını Oku

 • lisan: Dil (I) Örnek: Mektup uzun değildi, biraz da ticari bir lisanla yazılmıştı. P. Safa 1. dil. 2. konuşulan dil. Dil. Konuşma dili. Lehçe. (Bak: Dil) Devamını Oku

 • lisan hududu: Bk. dil sınırı Devamını Oku

 • lisanıhal: Hâl diliyle, davranışla düşünce ve istenileni anlatma. Devamını Oku

 • lisan ı millı: Bk. milli dil Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar