loda sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte loda kelimesinin manası:

 1. Küme, yığın.
 2. Demet.
 3. Taneli veya tanesiz saman yığını.
 4. Üzeri toprak veya otla örtülmüş saman yığını.

loda ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ot: Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad Örnek: Etrafımızda uzun otlar, yalçın kayalar vardı. A. Gündüz Ağı, zehir. İlaç. Devamını Oku

 • mulch: Bitki köklerini sıcak veya soğuk ile kuraklıktan korumak veya meyvaları temiz saklamak için kullanılan saman ve yaprak tabakası Böyle tabakayla örtmek Devamını Oku

 • truss: Fıtık bağı, kasık bağı Kiriş, destek, makas, dayak, üçgenlerden oluşan takviye iskeleti Devamını Oku

 • deste: Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam Örnek: Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi, beyler, yani aslar oluyor. H. Taner Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza. Çok. Devamını Oku

 • straw: Saman Tahılların kuru sapı Zerre, Devamını Oku

 • embank: Etrafına veya yanına toprak set yapmak embankment set yapma Toprak set. Devamını Oku

 • harç: Harcanan para, masraf. Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para. Devamını Oku

 • tınaz: Dövülerek savrulmaya hazırlanan ekin yığını. Yığın Örnek: Bu surattan kurtulmak için kalkıyor, kitap tınazları arasından, ikisini görebileceği bir yer seçiyor. A. İlhan Ot veya saman yığını. Devamını Oku

 • hidrolize saman: Samanın sindirilebilirliğini ve dolayısıyla yem değerini artırmak amacıyla, sıcaklık ve basınç altında, tercihen sodyum hidroksit veya amonyak gibi alkali maddelerle muamele edilmesiyle elde edilen saman. Devamını Oku

 • chaff: Hububat kabuğu Saman, çöp Yem Devamını Oku

 • eleme kalıntıları: Hububat tanelerinin temizlenmelerinden elde edilen hafif ve kırık hububat tanelerini ve diğer zirai tohumlarını, yabani ot tohumlarını, kabukları, kavuzları, boğumları, saman elevator veya değirmen tozu, kum ve toprak içerebilen kalıntılar. Devamını Oku

 • soil: Hayvanları taze otla beslemek, semirtmek. Toprak Devamını Oku

 • höbek: Toprak, mısır, ekin ya da saman yığını. (Uluborlu *Senirkent -Isparta; -Amasya; Beyceli *Fatsa -Ordu) Devamını Oku

 • ot silajı: Kuru maddesi yüksek (ortalama % 50) yeşil yemlerin biçildikten sonra doğranarak hava ve su sızdırmayan silo yapılarında silajlanması suretiyle elde edilen, kuru otla silaj arasında bir fiziksel karaktere sahip olan yem, otlaç, heyleç. Devamını Oku

 • kuru ot depolama işlemi: Kuru otların yığın, balya, pelet olarak veya saman makinesinden geçirilerek saman biçiminde, kaliteli otlarda mekanik ve oksidasyon kayıplarını azaltmak için küp durumuna getirme gibi yaygın olarak kullanılan saklama biçimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar