lodge sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lodge kelimesinin manası:

 1. Oturmak, kiracı olarak kalmak, misafir olmak, yatıya kalmak, misafir etmek, para yatırmak, sunmak, arzetmek, bildirmek, vurmak, saplamak
 2. Tekke
 3. Mason teşkilâtının azaları veya toplanma yeri, loca
 4. Ufak ev
 5. Kapıcı veya bahçıvan kulübesi
 6. Tatil evi
 7. Hayvan ini.
 8. Geçici olarak oda vermek
 9. Misafir etmek
 10. Yerleştirmek, emaneten teslim etmek, vermek
 11. Arzetmek, takdim etmek
 12. Ekini bastırıp yere yatırmak (rüzgâr)
 13. Muvakkaten bir evde oturmak
 14. Misafir olmak
 15. Bir yerde kiracı olmak
 16. Bir yerde geçici olarak kalmak
 17. İçine gömülmek

lodge ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • lodge 2: (pansiyoner/kiracı) -de kalmak; with (pansiyoner/kiracı) -in evinde kalmak. İng. -e oda kiralamak. in (bir şŸey) -e takılıp kalmak; -e saplanmak. (dilekçeb.´ni) arzetmek, sunmak. barındırmak.” Devamını Oku

 • lodge 1: Tekke. mason locası. (kırlardaki) küçük otel. rüstik ev, kulübe. kapıcı/bahçıvan kulübesi. hayvan ini. Devamını Oku

 • lodge card: Lodge kart Devamını Oku

 • hunting lodge: Avcı kulübesi Devamını Oku

 • econo lodge: Econo Lodge, Amerika BirleşŸik Devletleri ve Kanada’da ucuz moteller zinciri Devamını Oku

 • masonic lodge: Loca Devamını Oku

 • dervish lodge: Tekke Devamını Oku

 • small dervish lodge: Zaviye Devamını Oku

 • house: Ev sağlamak, eve yerleştirmek, barındırmak, evde oturmak Ev, mesken, hane Devamını Oku

 • settle: Konmak, tünemek, çökelmek, yerleşmek, çökmek, oturmak, ayak uydurmak, adapte olmak, uyum sağlamak, hafiflemek, yatışmak, durulmak, berraklaşmak, bastırmak, dibe oturmak, karar vermek, karar kılmak, yetinmek, yerleştirmek, yerine getirmek, süzmek, yatı ), Devamını Oku

 • locate: Bir yerde iskân etmek, yerleştirmek Yerini tayin etmek Devamını Oku

 • put up: Havaya kaldırmak, kaldırmak, kapatmak, bildirmek, vermek, sunmak, arzetmek, çıkarmak, artırmak (fiyat), bahis oynamak, açmak (şemsiye), bir yana bırakmak, düzenlemek, gecelemek, misafir olmak, kalmak Önceden ayarlanmış, ayarlanmış Devamını Oku

 • quarter: Dörtte bir kısım, çeyrek 25 sentlik sikke Devamını Oku

 • submit: (-ted, -ting) teslim etmek, iradesine bırakmak Reyine veya onamasına sunmak Devamını Oku

 • sublease: Kiracının bir başkasını kiracı olarak alması Kiracının malın bir kısmım kiraya vermesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar