lüks mal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte lüks mal kelimesinin manası:

 1. İstem gelir esnekliği birden büyük olan normal mal.

lüks mal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • zorunlu mal: İstem gelir esnekliği sıfır ile bir arasında olan normal mal. Devamını Oku

 • düşük mal: Tüketicinin geliri artarken azalırken istemi azalan artan, bir başka deyişle istemin gelir esnekliği negatif olan mallar. Devamını Oku

 • veblen malı: İstemin gelir esnekliği pozitif olan ve fiyatı artarken istemi de artan, fiyatı azalırken istemi de azalan mal. krş. Giffen malı, Veblen etkisi Devamını Oku

 • giffen malı: İstemin gelir esnekliği negatif olan ve fiyatı düşerken istemi azalan, fiyatı yükselirken istemi artan, yani fiyatı ile istem miktarı aynı yönde değişen düşük mal. krş. istem yasası, Giffen çelişkisi Devamını Oku

 • giffen malı: İstemin gelir esnekliği negatif olan ve fiyatı düşerken istemi azalan, fiyatı yükselirken istemi artan, yani fiyatı ile istem miktarı aynı yönde değişen düşük mal. krş. istem yasası, Giffen çelişkisi Devamını Oku

 • giffen malı: İstemin gelir esnekliği negatif olan ve fiyatı düşerken istemi azalan, fiyatı yükselirken istemi artan, yani fiyatı ile istem miktarı aynı yönde değişen düşük mal. krş. istem yasası, Giffen çelişkisi Devamını Oku

 • lüks tarife: İyi hizmet verilen yerlerde uygulanan, normal fiyattan yüksek olan ücret. Devamını Oku

 • amoroso robinson formülü: Talebin fiyat esnekliği artarken azalırken marjinal geliri fiyata yaklaştıran (uzaklaştıran), marjinal gelirle malın fiyatı ve talebin fiyat esnekliği arasındaki ilişkiyi gösteren formül. Bu formül marjinal gelir = fiyat [1-(1/talebin fiyat esnekliğinin mutlak değeri)] biçimindedir. Devamını Oku

 • üstem: Hint-Avrupa dillerinde, fiillerdeki geçmiş zaman şekillerinden bazılarının başına getirilen e- ön takısı. Buüstem bir hece değerinde ise HECELİüstem ( Aug. syllabique ), kelimenin başındaki açınığı uzatmak veya onunla bir ikinlik meydana getirmekle kalırsa HECESİZüstem ( Aug. temporel ) denir. Devamını Oku

 • üstem: Hint-Avrupa dillerinde, fiillerdeki geçmiş zaman şekillerinden bazılarının başına getirilen e- ön takısı. Buüstem bir hece değerinde ise HECELİüstem ( Aug. syllabique ), kelimenin başındaki açınığı uzatmak veya onunla bir ikinlik meydana getirmekle kalırsa HECESİZüstem ( Aug. temporel ) denir. Devamını Oku

 • işlevsel esneklik: İstem değişikliklerine, değişen teknolojik koşullara ve üretim biçimlerine bağlı olarak işgücünün firma içinde değişik işleri yapabilme ve çeşitli görevleri üstlenebilme becerisi. krş. sayısal esneklik, ücret esnekliği Devamını Oku

 • ithalat gelir talep esnekliği: Bk. dışalım gelir esnekliği Devamını Oku

 • dışalım gelir esnekliği katsayısı: Bk. dışalım gelir esnekliği Devamını Oku

 • katkılı gelir: Bir ortaklığın sağladığı gelir. Hiç bir gider ve vergi düşülmeden ele geçen para. Devamını Oku

 • mesleki gelir dağılımı: Bir ülkede belirli bir dönem içinde üretilen gelirin meslek grupları arasında paylaşımı. krş. kişisel gelir dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar