Lyman serisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Lyman serisi kelimesinin manası:

 1. Hidrojen spektrum hatlarının ilk grubu.

Lyman serisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • etil: Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen atomları grubu. Etan’dan türeyen C2H5- grubu. Devamını Oku

 • l: Lösin amino asit. Özel molekül konfigürasyonunu gösteren ön ek (L-glikoz). Devamını Oku

 • arıtma ünitesi: Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharı vb. hidrokarbon bileşiği olmayan gazların doğal gazdan ayrıldığı birim. Devamını Oku

 • sürekli spektrum: Tek tek çizgili spektrumların aksine, akkor haldeki katıların, görünür ve kızıl ötesi bölgede siyah cisim ışıması gibi verdiği veya mor ötesi bölgesinde döteryum lambası ve hidrojen lambasının verdiği gibi, dalga boyu aralıksız ve sürekli bir biçimde değişen ışınların oluşturduğu spektrum. Devamını Oku

 • peroksitler: Hidrojen peroksitte olduğu gibi peroksit grubu (-O-O-) bulunduran bileşikler. Devamını Oku

 • she: Standart Hidrojen Elektrot için bir kısa gösterim olup hidrojen iyon aktifliği 1 olan bir çözeltiye daldırılmış, üzerinden 1 atm’de hidrojen gazı geçirilen platinlenmiş Pt elektrotdan ibaret bir yarı hücre. ), Devamını Oku

 • metil grubu: Ch3 ile gösterilen, metandan bir hidrojen atomu çıkarılmasıyla oluşan alkil grubu olarak da bilinen bir grup. Metil kökü. Devamını Oku

 • fractal: Fraktal, her birinin ikincisinin kopyası olarak göründüğŸü parçalanmışŸ boyutları olan gruplar (Matematikte Mandelbrot grubu gibi); (Bilgisayarda) ilginç dışŸ hatları olan geometrik şŸekiller Devamını Oku

 • fractal: Fraktal, her birinin ikincisinin kopyası olarak göründüğŸü parçalanmışŸ boyutları olan gruplar (Matematikte Mandelbrot grubu gibi); (Bilgisayarda) ilginç dışŸ hatları olan geometrik şŸekiller Devamını Oku

 • oksidazlar: Hidrojen alıcı olarak moleküler oksijeni kullanarak substrattan hidrojen ayrılmasını ve reaksiyon ürünü olarak da su veya hidrojen peroksit oluşmasını sağlayan enzimler. Devamını Oku

 • dobby: Armür makinesi, dokuma tezgahının küçük hatlar örmek için kullanılan bir parçası; bu tür küçük hatlar taşŸıyan kumaşŸ; (Britanya Argosu) aptal kimse, salak, avanak, şŸapşŸal Devamını Oku

 • sülfidril grubu: Kovalent olarak birbirine bağlanmış kükürt ve hidrojen atomu. Sistein amino asidinde bulunur ve ikisülfidril grubu arasında oksidasyonla disülfit bağı oluşur. Devamını Oku

 • hidroksil grubu: Hidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu. -Oh ile gösterilen kimyasal bir grup. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar