maarif müdürü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte maarif müdürü kelimesinin manası:

 1. Bk. milli eğitim yönetmeni

maarif müdürü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dış yansıma: Milli gelirinde artış olan bir büyük ülkenin marjinal dışalım eğilimine bağlı olarak dışalımının artması ve bu yolla ticaret yaptığı karşı ülkenin dışsatımının ve milli gelirinin artmasını sağlayarak tekrar kendi dışsatımını ve milli gelirini artırması. Büyük ülkenin milli gelirinin azalması durumunda ise bu süreç tam tersine işler. Devamını Oku

 • dışalım gelir esnekliği: Dışalımdaki oransal bir değişmenin milli gelirdeki oransal değişmeye oranı, diğer bir deyişle milli gelirde ortaya çıkan değişmeye dışalımın duyarlılığını gösteren katsayı. Devamını Oku

 • d. w. griffith: David Wark Griffith (1875-1948), Amerikalı bir film yönetmeni, United Artists şžirketi’nin eşŸ kurucularından, 1915 yapımı “Birth of a Nation (Bir Ulusun DoğŸuşŸu)” adlı filminin yönetmeni Devamını Oku

 • ilköğretim müdürü: Bk. ilköğretim yönetmeni Devamını Oku

 • maarifi umumiye nezareti: Maarif vekaleti. Milli Eğitim Bakanlığı. (Osmanlıca’da yazılışı: maarif-i umumiye nezareti) Devamını Oku

 • yönetmen: Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör. Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik vb. ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan kimse, rejisör. Devamını Oku

 • national accounting: Milli muhasebe, gayrisafi milli hasıla hesaplama yöntemleri (Ekonomi) Devamını Oku

 • robert altman: (1925 doğŸumlu) Amerikalı ünlü film yönetmeni, “Short Cuts” (Kestirmeler) (1994) ve “Ready To Wear/Prêt-à-Porter” (Giymek için hazır) (1994) filmlerinin yönetmeni Devamını Oku

 • tonmayster: Radyo veya televizyonda ses sorumlusu, ses yönetmeni. Bk. ses başyönetmeni Devamını Oku

 • education: Eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme İlim, irfan Devamını Oku

 • national resurgence: Milli isyan, milli ayaklanma Devamını Oku

 • karşılaştırmalı eğitim: Eğitim sorunlarının daha geniş bir çerçeve içinde ele alınması ve kavranması amacıyle değişik ülkelere ilişkin eğitim kuram ve uygulamalarını inceleyen eğitim dalı. Devamını Oku

 • petrified forest national park: Petrified (taşŸlaşŸmışŸ) Ormanı Milli Parkı, Arizona’da (ABD) ağŸır mineralli su sebebiyle ağŸaç gövdelerinin taşŸa dönüşŸtüğŸü milli park Devamını Oku

 • dışalım fonksiyonu: Dışalımla milli gelir arasındaki doğru yönlü ilişkiyi gösteren fonksiyon. Devamını Oku

 • yayım çalışmaları: Üniversite, yüksek okul, kitaplık, müze gibi eğitim ve kültür kurumlarıyla tarım ve ev ekonomisi örgütünün, her türlü kurum dışı, topluma dönük eğitim ve öğretim çalışmalarına verilen ad. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar