maarifi mütenevvia sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte maarifi mütenevvia kelimesinin manası:

 1. Çeşit çeşit bilgiler. (Osmanlıca'da yazılışı: maarif-i mütenevvia)

maarifi mütenevvia ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • maarifi umumiye nezareti: Maarif vekaleti. Milli Eğitim Bakanlığı. (Osmanlıca’da yazılışı: maarif-i umumiye nezareti) Devamını Oku

 • maarifmend: (C.: Maarifmendan) f. Bilgili, bilgi sahibi. Kültürlü. (Osmanlıca’da yazılışı: maarif-mend) Devamını Oku

 • cinanı ulum: İlm-I Kur’an ve iman cennetleri. Maarif-i İlahiye ve tahkiki ve yakini iman derslerinin okunduğu ulema-i İslam ve talebe-i ulum meclisleri. (Osmanlıca’da yazılışı: cinan-ı ulûm) Devamını Oku

 • darül maarif: Sultan Mecid zamanında Valide Sultan’ın İstanbul’da Sultan Mahmud türbesi civarında yaptırmış olduğu mekteb. (Osmanlıca’da yazılışı: dâr-ül maarif) Devamını Oku

 • kaynak kişi: Sağlam, güvenilir, doğru bilgiler edinilen kimse. Kendisinden halk kültürüyle ilgili bilgiler sağlanan birey. bk. halk kültürü. Devamını Oku

 • rudiments: Temel bilgiler, ön bilgiler, esaslar Devamını Oku

 • müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler. Bk. edinti Devamını Oku

 • mülkiye mektebi: Siyasal bilgiler fakültesi’ nin eski adı. Devamını Oku

 • fevaid: Yazmalarda kitabın baş ve sonuna ya da boş yapraklarına okurca eklenen yararlı bilgiler. (Fayda. C.) Faydalar. Faydalı şeyler. (Osmanlıca’da yazılışı: fevâid) Devamını Oku

 • teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi. Bk. yordamlık Devamını Oku

 • mülkiyeli: Siyasal Bilgiler Okulu öğrencisi veya bu okulu bitirmiş kişi. Devamını Oku

 • malumat: Bilgi Örnek: Bu hakikatler artık çocukların bildikleri en basit malumat sırasına geçmiştir. H. R. Gürpınar Bk. bilgi 2 Bk. bilinti Devamını Oku

 • halitai dimağı: Akıldaki muhtelif mes’ele ve fikirler. Dimağdaki karışık, muhtelif bilgiler. (Osmanlıca’da yazılışı: halita-i dimağî) Devamını Oku

 • gittikçe: Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek Örnek: Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • araştırma tasarımı: Bir araştırmada, sorun, evren, uygulama türü, gözlem yordamı ve örnekleme tasarısı gibi konularda verilen yargıları içeren ve amaca uygun bilgiler sağlamak üzere izlenen kavram çerçevesi ve eylem kılavuzu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar