maarifi umumiye nezareti sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte maarifi umumiye nezareti kelimesinin manası:

 1. Maarif vekaleti. Milli Eğitim Bakanlığı. (Osmanlıca'da yazılışı: maarif-i umumiye nezareti)

maarifi umumiye nezareti ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • maarifi mütenevvia: Çeşit çeşit bilgiler. (Osmanlıca’da yazılışı: maarif-i mütenevvia) Devamını Oku

 • harbiye nezareti: Osmanlı ımparatorluğunda milli savunma bakanlığına verilen ad. Devamını Oku

 • education: Eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme İlim, irfan Devamını Oku

 • masarifi umumiye: Umumi masraflar. (Osmanlıca’da yazılışı: masarif-i umumiye) Devamını Oku

 • eshamı umumiye: Tanzimat devrinde devletin, halka borç karşılığı olarak verdiği hisse bedelleri. (Osmanlıca’da yazılışı: esham-ı umumiye) Devamını Oku

 • menafii umumiye: Kamu yararı. Umumi menfaatler, umumi faydalar. (Osmanlıca’da yazılışı: menafi-i umumiye) Devamını Oku

 • kütübhanei umumiye: Umumi kütübhane. (Osmanlıca’da yazılışı: kütübhane-i umumiye) Devamını Oku

 • maarif: Bilgi ve kültür. Öğretim ve eğitim sistemi Örnek: En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir. Atatürk Bilgi, kültür. Devamını Oku

 • maarifmend: (C.: Maarifmendan) f. Bilgili, bilgi sahibi. Kültürlü. (Osmanlıca’da yazılışı: maarif-mend) Devamını Oku

 • düyun u umumiye: Bk.Düyun-U Umumiye İdaresi Devamını Oku

 • düyun u umumiye yi osmaniye varidat ı muhassasa idaresi: Bk. Düyun-u Umumiye İdaresi Devamını Oku

 • cinanı ulum: İlm-I Kur’an ve iman cennetleri. Maarif-i İlahiye ve tahkiki ve yakini iman derslerinin okunduğu ulema-i İslam ve talebe-i ulum meclisleri. (Osmanlıca’da yazılışı: cinan-ı ulûm) Devamını Oku

 • darül maarif: Sultan Mecid zamanında Valide Sultan’ın İstanbul’da Sultan Mahmud türbesi civarında yaptırmış olduğu mekteb. (Osmanlıca’da yazılışı: dâr-ül maarif) Devamını Oku

 • gittikçe: Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek Örnek: Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • the pentagon: Milli Savunma BakanlığŸı. Milli Savunma BakanlığŸı binası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar