macc sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte macc kelimesinin manası:

 1. Ağzından sular akan yaşlı deve.

macc ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yarıntı: Sel sularının veya yüzeyi kaplarcasına akan selinti sularının oluşturduğu, eğim aşağı uzanan ince, az derin, oluk biçimli çukurlar Örnek: Derin bir sel yarıntısını geçmek lazım geldi. Ö. Seyfettin Sel sularının ya da yüzeyi kaplarcasına akan selinti sularının oluşturduğu, eğim aşağı uzanan ince, az derin, oluk biçimli çukurlar. Devamını Oku

 • düden: Kireçli bölgelerde kirecin erimesi veya yer altındaki karstlı bir çukur tavanın çökmesiyle oluşan doğal kuyu. Eriyebilen kayaçların, özellikle kireçtaşlarının yaygın olduğu bölgelerde görülen, değişik çap ve derinlikte, çok kez çember Devamını Oku

 • havza: Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge. Bölge, mıntıka. Devamını Oku

 • tepeli deve kuşugiller: Deve kuşu familyasından olan kuş türü. Kuşlar (Aves) sınıfının, tepeli deve kuşları (Casuarii) takımından, başlarında boynuz maddesinden yapılmış, miğfere benzeyen bir ibik bulunan, tüyleri ince ve koyu renkli, başları ve Devamını Oku

 • buğra: Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur. Erkek deve. Devamını Oku

 • su mercimeği: Su mercimeğigillerden, mercimeğe benzeyen yaprakları suların yüzünü kaplayan bir su bitkisi (Lemna). Sumercimeğigiller (Lemnaceae) familyasından göller ve yavaş akan su kenarlarında yetişen mercimek bitkisine benzeyen otsu bitkiler. Devamını Oku

 • kırmızı havuz balığı: Bk. altınbalık. Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 45 cm, ağırlığı 3 kg olabilen, Avrupa ve ülkemizin yavaş akan sularında, göllerinde ve özellikle parklardaki havuzlarında aşılanma suretiyle yaygın olarak bulunan Devamını Oku

 • karinasızlar: Omurgalı hayvanların, kuşlar (Aves) sınıfından, karinaları bulunmayan, ufak, körelmiş kanatlı, ilkel yapılı kuşları içine alan bir bölüm. Gerçek deve kuşları (Struthiones), Amerika deve kuşları (Rheae), tepeli deve kuşları (Casuarii), moalar (Dinornithes), boylu kuşlar (Aepyornithes), kiviler (Apteryges) takımları vardır. Devamını Oku

 • uyumlu koyak: Suları, ilkel eğim yönünde akan koyak. Devamını Oku

 • asid: Başında bir zahmet olup boynunu döndüremeyen ve eğilemeyen, burnundan sümüğü akan deve. Devamını Oku

 • asid: Başında bir zahmet olup boynunu döndüremeyen ve eğilemeyen, burnundan sümüğü akan deve. Devamını Oku

 • asid: Başında bir zahmet olup boynunu döndüremeyen ve eğilemeyen, burnundan sümüğü akan deve. Devamını Oku

 • couloir: Dağ yamacında sel sularının oyduğu yatak veya vadi. Sel sularının açtığı vadi, sel sularından dere, tarak makinesi Devamını Oku

 • dağ gölü: Dağlar arasındaki çukur alanlarda, akan suların birikimi ile oluşan göl. Devamını Oku

 • afrika deve kuşu: Kuşlar (Aves) sınıfının, deve kuşları (Struthioniformes) takımından, Afrika steplerinde yaşayan, uçamayan ancak uzun bacaklarıyla çok hızlı koşan, en büyük yapılı tür. Deve kuşu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar