madumat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte madumat kelimesinin manası:

 1. Yok olanlar. Yokluklar. (Osmanlıca'da yazılışı: ma'dumat)

madumat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • madumatı harıııçıııyye: İlm-I İlahide olup, maddi vücudu olmayan şeyler. (Osmanlıca’da yazılışı: ma’dumat-ı hâr–ıııçııı–yye) Devamını Oku

 • hazırun: Bir toplantıya katılanlar. Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: hazırûn) Devamını Oku

 • sıddıkın: Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları. (Osmanlıca’da yazılışı: sıddîkîn) Devamını Oku

 • mütebahhirın: Bilgileri pek çok olanlar, deniz gibi derin bilgili olanlar. Allameler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütebahhirîn) Devamını Oku

 • imkanat: Varlığı da yokluğu da mümkün olanlar. Ademle vücudu müsavi olanlar. Var olmasında başkasına muhtaç bulunan şeyler. (Osmanlıca’da yazılışı: imkânat) Devamını Oku

 • ahya: (Hayy. C.) Diri olanlar. Hay olanlar. Canlılar. (Osmanlıca’da yazılışı: ahyâ) Devamını Oku

 • huzzar: (Hazır. C.) Hazır olanlar, hazır bulunanlar, huzurda ve gözönünde olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: huzzâr) Devamını Oku

 • mütekamilın: Tekamül etmiş olanlar. Kamil ve olgun kimseler. Allah’ın emrine uygun şekilde hareketi alışkanlık haline getirmiş olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mütekâmilîn) Devamını Oku

 • mütekamilın: Tekamül etmiş olanlar. Kamil ve olgun kimseler. Allah’ın emrine uygun şekilde hareketi alışkanlık haline getirmiş olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mütekâmilîn) Devamını Oku

 • ebrar: 1. hayır sahipleri. 2. iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. şeş ebrar: altı hayır sahibi, hz. ebu bekir, hz. ömer, hz. osman, hz. ali, hz. hasan, hz. hüseyin. (Berr. Devamını Oku

 • ashabı cennet: Cennet ehli. Cennetlik olanlar, Cennetlik oldukları ümid edilenler veya cennete gidecekleri müjdelenmiş olanlar. (Bak: Aşere-i Mübeşşere) (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı cennet) Devamını Oku

 • mukaddesat: Kutsal sayılan her türlü inanç ve davranışlar. (Mukaddes. C.) Kudsi olanlar. Mukaddes olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mukaddesât) Devamını Oku

 • absence makes the heart grow fonder: Yokluklarında değŸerini anladığŸımız insanlar veya şŸeyler Devamını Oku

 • etba: Tabi olanlar, bağlı olanlar, emri altında bulunanlar. (Cenab-ı Hakka ve Resul-ü Ekreme (A.S.M.) tabi ve muti olan veli bir üstadın ve bir mürşid-i ekmelin gösterdiği Hak ve hakikat, iman ve Kur’an yolunda gidenler, ona tabi’ olanlar.) Devamını Oku

 • ashab: 1. sahib’in çoğulu. 2. hz. muhammcd (s.a.s)’i görüp ona tabi olan kişil insanlık aleminin en seçkin simaları ve örnek neslidirl haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, allah’ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğretilerini harfiyyen yaşamışlardır. ashab-ı kiram: yüce sahabeler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar