maduromikotik misetom sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte maduromikotik misetom kelimesinin manası:

 1. İnsan, at ve köpeklerde Madurella spp ve Petrellidium boydi mantarlarının neden olduğu, ayak tabanında nodüllerin ve irinli ülserlerin oluşumuyla belirgin krnik seyirli mantar hastalığı, maduromikozis, Madura ayağı. İlk kez Hindistanın Madura bölgesinde yalın ayak dolaşan insanlarda görülmüştür.

maduromikotik misetom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • misetom: Deri ve deri altı dokularının bakteri veya mantar enfeksiyonu sonucu oluşan, içerisinde beyaz, kırmızı, sarı veya kahverenginde granüller içeren, kronik granülomlu reaksiyon ve fistülleşmeyle belirgin klinik sendrom. Kimi böceklerde mutualistik Devamını Oku

 • mikotik misetom: Mantarların oluşturduğu misetom, ömitik misetom. Deri yaralanmaları sonucu oluşur, hayvanlarda seyrek olarak görülür. Devamını Oku

 • siyah granüllü misetom: Curvularia türü pigmentli mantarların sebep olduğu misetom. Makroskobik olarak siyah veya kahve renkli granüllere rastlanır. Devamını Oku

 • ömikotik misetom: Mikotik misetom. Devamını Oku

 • ömikotik misetom: Mikotik misetom. Devamını Oku

 • aktinomikotik misetom: Actinomycatales alt sınıfındaki bakteriler tarafından oluşturulan misetom, aktinomisetom, bakteriyel misetom. Devamını Oku

 • megakaryoblastik lösemi: Başlıca genç köpeklerde görülen, akut seyirli, ateş, deri altı hematom, mide bağırsak kanalında kanama, anemi ve dolaşım kanında normal dışı, iki buçuk-üç alyuvar çapında kan pulcuklarının görülmesiyle belirgin tümöral hastalık. Devamını Oku

 • visna: İki yaşından büyük koyunlarda, kronik seyirli, beynin, omuriliğin ve zarlarının yangısı ve demiyelinizasyonuyla belirgin, Retroviridae ailesinde lentivirüs cinsinde yer alan bir virüsün neden olduğu, yavaş seyirli viral hastalık, visna/maedi hastalığı. Hastalık etkeni virüs aynı zamanda maedi hastalığınında etkeninidir. Devamını Oku

 • hıyarcıklı veba: Yersinia pestis adlı bakterinin, sıçanlardan pirelerle taşınması sonucu oluşan, geçmişte insanlarda septisemi, pnömoni ve kasık lenf yumrularının yangısıyla belirgin geniş çapta salgınlara neden olabilen şiddetli seyirli hastalık. Devamını Oku

 • RiftVadisi humması: Bunyaviridae ailesinde filebovirüs cinsinde bir virüsün neden olduğu Afrika’da geviş getirenlerde ve insanlarda görülen akut seyirli, ateş, ishal, yavru atma, ödem ve fokal karaciğer nekrozlarıyla belirgin, eklem bacaklılarla taşınan viral hastalık. Devamını Oku

 • granülomlu akciğer yangısı: Granülom oluşumuyla belirgin, sıklıkla tüberküloz ve akciğer mantar enfeksiyonlarında oluşan, kronik ve yavaş seyirli akciğer yangısı. Devamını Oku

 • deri altı feohifomikozis: Deri altı dokularında granülom, ülser ve fistül oluşumuyla, histolojik olarak dokularda sarı-esmer mantar hifalarmın varlığıyla belirgin, pigmentli mantarların oluşturduğu, tek tük olgular h Devamını Oku

 • deri tüberkülozu: Sığır, kedi ve köpeklerde saprofitik atipik mikobakterilerce oluşturulan ve bacakların alt kısımlarındaki deride kronik seyirli sert granülom, ülser ve apse oluşumuyla belirgin tüberküloz, kutanöz tuberkülöz. Devamını Oku

 • sistemik mantar hastalığı: Mantar etkenlerinin kan dolaşımına karışması ve birçok organda granülom oluşturmasıyla belirgin mantar hastalığı. Devamını Oku

 • dil aktinobasillozisi: Actinobasillus lignierensi’nin sığırlarda neden olduğu dilde reaktif fibröz stroma veya granülasyon dokusu oluşumuyla belirgin pyogranülomlu dil yangısı. Her ne kadar sığırlarda aktinobasillozis dilin bir hastalığı olarak bilinirse de, enfeksiyona diğer yumuşak dokularda da, özellikle, ağız ve boyun bölgesinde rastlanır, glossitis aktinobasilloza. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar