mağara resimleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mağara resimleri kelimesinin manası:

 1. Mağaraların tavanlarına, duvarlarına yapılan, konu olarak insanı, hayvanı, avı ve savaşı alan, genellikle dinsel ve büyüsel amaca yönelik ilkel resimler.

mağara resimleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mağara resmi: Tarih öncesi insanların mağara duvarlarına yaptıkları resim. Devamını Oku

 • mağara bilimi: Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim. Devamını Oku

 • görsel araçlar: S] TV. Görsel-işitsel araçların görsel olanları. (Resimler (fotoğraf ve elle yapılan resimler), çizemler, saydam resimler, filmler bu bölüme girer). Eğitimde kullanılan afiş, film, şimşek kartı gibi göze seslenen araçlar. Devamını Oku

 • mağara: Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in Örnek: Şu karşıki dağda derin bir mağara vardır. A. Gündüz Karst bölgelerinde kireç taşlarının erimesiyle oluşan, büyük, birbirine koridorlarla bağlı yer altı kovukları. Devamını Oku

 • çarpışma: Öncülerin veya küçük birliklerin yaptıkları küçük savaşma Örnek: Bu, iki cephe arasında ilk çarpışmadır. Y. Z. Ortaç Çarpışmak işi, müsademe, sadme. Özgür iki cismin yeterince yaklaşarak birbirlerini etkiledikleri süreç. Bu sırada, genellikle bir Devamını Oku

 • mağara adamı: Kaba erkek. Devamını Oku

 • mağara bilimci: Mağara bilimi ile uğraşan kimse. Devamını Oku

 • mağara sesi: Derin, boğuk ve korkmuş vurgulu ses. Devamını Oku

 • taşıma araçları: Taşıma işlerinde kullanılan araçlar. Devamını Oku

 • kör mağara balığı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dişli sazangiller (Cyprinodontidae) familyasından, 12-14 cm kadar uzunlukta, kör, doğurarak üreyen, Kuzey Amerika’nın yer altı sularında yaşayan bir tür. Kemikli balıklardan, dişli sazangiller (Cyprinodontidae) familyasından, 14 Devamını Oku

 • zırhlı araç: Savaşta veya savaş dışında güvenliği sağlamak için zırh ile kaplanmış araç. Devamını Oku

 • eğitim araştırması: Eğitim alanında ya da eğitim sorunlarıyle ilişkili olarak ve bilimsel yöntemlere baş vurularak yapılan araştırma, a. bk. belgesel araştırma, alan incelemesi. Devamını Oku

 • kaya resimleri: Bk. mağara resimleri. Devamını Oku

 • ara zamanlar: Çekimli fiillerde iki ana zaman arasında kalan ve gösterdiği ana zamana göreceli olarak daha yakın veya daha uzak olan zaman kesiti veya kesitleri. Geçmiş zamanın “yakın geçmiş”, “uzak geçmiş” gelecek zamanın “yakın gelecek”, “uzak gelecek”ara zamanlarının bulunması gibi. Türkiye Türkçesinde aldı, getir-di örneklerindeki, -DI / -DU ekiyle kurulan geçmiş zaman genellikle yakın geçmişi karşıladığı hâlde; Devamını Oku

 • zaman pertavsızı resimleri: Bk. yavaşlatılmış devinim Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar