mahalli lejand sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mahalli lejand kelimesinin manası:

 1. Bk. yerel söylence

mahalli lejand ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nedenli söylence: Açıklayıcı nitelikte olan söylence, bk. söylence. krş. nedenli saga. Devamını Oku

 • yerel söylence: Belirli bir yere ilişkin dinsel nitelik gösteren gelenek ve göreneklerin adlarıyla yapı ve tarihsel oluşumları yönlerinden açıklamalar yapan anlatı, bk. söylence, krş. yerel saga. Devamını Oku

 • mahalli idare: Yerel yönetim Örnek: Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü … yargı yolu ile olur. Anayasa Bk. yerel yönetim Devamını Oku

 • öykünce: Fabl. Dinleyenlere, aktöre ve.yaşam anlayışı yönünden bazı sonuçlar çıkarma olanakları sağlayan, genellikle hayvanlar, ara sıra Tanrı ya da insanlarla ilgili imgesel kısa ve tek olaylı halk anlatım türü. bk. masal, Devamını Oku

 • mahalli: Yöresel. Bk. yerel Yerel. Devamını Oku

 • yerinden yönetim: Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin yerel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet. Eğitim programlarını yerel gereksinmelere uydurmada yerel orunlara, okul yöneticilerine ve öğretmenlere özgürlük tanıyan yönetim biçimi. Devamını Oku

 • mahalli balad: Bk. yerel balad Devamını Oku

 • mahalli idare ünitesi: Bk. yerel yönetim birimi Devamını Oku

 • mahalli idareler birliği: Bk. yerel yönetimler birliği Devamını Oku

 • mahalli idare bütçeleri: Bk. yerel yönetim bütçeleri Devamını Oku

 • mythe: Söylence Devamını Oku

 • mitos: Mit. Bk. söylence Devamını Oku

 • aetiological legend: Nedenli söylence Devamını Oku

 • sınırdaki ekstremum: Sınırdaki bir noktada elde edilen yerel maksimum veya yerel minimum değeri. Devamını Oku

 • akçalı denkleşme: Yerel özerklik ilkesinin ve genel olarak yerel yönetimlerin yeryüzünde güçlenmesinden sonra ortaya atılan ve bu yönetim birimlerinin, kendilerine bırakılmış kamu görevlerini gereği gibi yerine getirmelerine yetecek ölçüde gelir kaynaklarına kavuşturulması amacıyla devletle yerel yönetimler arasında görev ve gelir bölüşümünü adaletli kurallara bağlamayı içeren siyasa bilimi ilkesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar