mahlu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mahlu kelimesinin manası:

 1. Hal' edilmiş. Tahtından indirilmiş padişah.

mahlu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • padişahlık: Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık. Padişahın görevi. Devamını Oku

 • revzeni mahlu: İndirilmiş pencere. (Osmanlıca’da yazılışı: revzen-i mahlu) Devamını Oku

 • hükümdar: Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı. Taht sahibi devlet başkanı. Devamını Oku

 • erikepira: Tahtı süsleyen, padişah. (Osmanlıca’da yazılışı: erike-pirâ) Devamını Oku

 • cülusu hümayun: Padişahın taht’a oturma merasimi. (Osmanlıca’da yazılışı: cülus-u hümâyun) Devamını Oku

 • serirara: (Serir-ara) f. Tahtı süsliyen. Tahtta oturan. Padişah. Hükümdar. Şah. Devamını Oku

 • imzayi padişahı: Padişahın imzası. Osmanlı Padişahları tarafından vaktiyle hükümdarlara yazılan name-i hümayunların kenarlarına altun yaldızla imza konurdu. Bunlara imza-yı padişahi denilirdi. (Osmanlıca’da yazılışı: imza-yi padişahî) Devamını Oku

 • içsaray: Eskiden saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu iç kısım. Topkapı sarayında taht kapısından sonra başlayan, padişahın harem dairesi, “hırka-i saadet” ve hazine dairelerinin bulunduğu bölüm. Devamını Oku

 • cülusiyye: Taht’a çıkan hükümdarlar veya padişahlar için yazılmış yazı veya söylenmiş şiir. Devamını Oku

 • keykubad: 1. büyük ve ulu padişah. 2. keykavus’un dedesi olan ünlü padişah. 3. key’lerin ilk padişahı. – türk dil kuralları açısından “d/t” olarak kullanılır. (fars.) er. 1. büyük ve Devamını Oku

 • erkan kürkü: Padişah tarafından vezirliğe yükseltilenlere giydirilen kürk. Padişahın vezirlerine giydirdiği kürk. Devamını Oku

 • sultan: Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. Devamını Oku

 • haseki: Osmanlı Devletinde bir görevde eskimiş olanlara verilen unvan. Bostancı ocağının küçük dereceli subayları. Devamını Oku

 • altın kozak: Yabancı hükümdarlara gönderilen padişah mektuplarının içine konduğu altın işlemeli, altın yaldızlı ya da som altından yapılmış kap. Padişahlar tarafından yabancı hükümdarlara gönderilen name-i hümayunun konulduğu muhafaza. Devamını Oku

 • kütübü münzele: Vahiy ile Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş, ihsan edilmiş mukaddes kitaplar.(… Kur’anı nazil eden Zat-ı Zülcelal, Mu’cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) ile, Kur’an vahiy olduğunu gösterir; isbat eder. Ve nazil olan Kur’an dahi üstündeki i’caz ile gösterir ki; Arştan geliyor. Ve münzel-i aleyh olan Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) bidayet-i vahiydeki telaşı ve nüzul-i vahy vaktindeki vaziyet-i bihuşu ve herkesten Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar