maket uçak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte maket uçak kelimesinin manası:

 1. Her türlü askeri uçağın küçük ölçekli maketi.

maket uçak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tahnit sanatı: İçi doldurulmuş süs hayvanı maketi yapma sanatı. Devamını Oku

 • gabarit: sayfa maketi hazırlamak için basılmış kağıt, mizanpaj kağıdı, plan kağıdı. Devamını Oku

 • paramilitary: Askeri niteliği olan fakat orduya bağlı olmayan (kuruluş, örgüt). Yarı askeri Devamını Oku

 • techizatı askeriye: Askeri teçhizat, askeri donatım. (Osmanlıca’da yazılışı: techizât-ı askeriye) Devamını Oku

 • techizatı askeriye: Askeri teçhizat, askeri donatım. (Osmanlıca’da yazılışı: techizât-ı askeriye) Devamını Oku

 • medevac: Yaralıları savaş alanından hastaneye taşımada kullanılan askeri helikopter. [medevac (medical evacuation) ] askeri hastane helikopteri Devamını Oku

 • zambak: Zambakgillerden, 90-100 cm yüksekliğinde, güzel ve iri çiçekli, çok yıllık bir süs bitkisi (Lilium candidum). Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, sarı, beyaz, kırmızı ya da pembe çiçekli, soğanlı, çok yıllık otsu, Türkiye’de Devamını Oku

 • uhlan: Bir çeşit süvarı askeri. Alman mızraklı süvari askeri Devamını Oku

 • the authorities: Otoriteler, idare eden hükümet, yöneten devlet, askeri otoriteler, askeri yetkililer; üst sınıflar, yüksek rütbeliler; bürokrasi Devamını Oku

 • demilitarize: Askeri teşkilâtı ilga etmek, ordu teşkiline müsaade etmemek [demilitarize (Amer.) ] askeri yönetimi kaldırmak, askerden arındırmak Devamını Oku

 • planning branch: Planlama şŸubesi, askeri yapı ve savaşŸ stratejilerine dair meselelerde araşŸtırma ve planlama ile ilgilenen askeri branşŸ Devamını Oku

 • uçbeyi: Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli. Anadolu Türk Devletlerinde (Selçuklu, Osmanlı) uçlardaki (sınırdaki) askeri güçlerin kumandanlarına verilen ad. Devamını Oku

 • accouter: Askeri giyecek vermek. Üstüne almak, giydirmek, malzeme sağŸlamak, donatmak, levazım sağŸlamak, askeri teçhizat sağŸlamak Devamını Oku

 • science corps: Askeri mühendisler, teknolojiyi askeri amaçlar için gelişŸtirmeye çalışŸan birlikler/mühendisler Devamını Oku

 • yayalar: Osmanlı devletinin kuruluş döneminde, barış zamanı tarımla uğraşan, savaş zamanı sefere katılan; kapıkulu ocaklarının kurulmasından sonra da bir süre eyalet askeri olarak kullanılan; bunlara karşılık kimi vergilerden bağışık tutulan bir sınıf yaya askeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar