manas sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte manas kelimesinin manası:

 1. Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo).
 2. Ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri oburca kemirerek, tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren kınkanatlı böcek; kadılokması, kıvrıkkurt.
 3. 1. hindistan’ın assam eyaletinde bir nehir. 2. manas destanında adı geçen kırgız kahramanı

manas ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • manasız: Anlamsız Örnek: Kim bilir nasıl manasız şeyler karalayıp oraya atmışım. H. R. Gürpınar Yersiz, boş, yararsız Örnek: Arkasından koşanlar bu kokudan kaçtılar, onu ağır ve manasız buldular. H. C. Yalçın Devamını Oku

 • manasızlık: Manasız olma durumu, anlamsızlık. Devamını Oku

 • manasız cevap: Bk. anlamsız yanıt Devamını Oku

 • un bütün, karşı manasına ke: Zehire karşı ilaç. (Osmanlıca’da yazılışı: un. “bütün, karşı” mânasına ke) Devamını Oku

 • kızılağaç böceği: Hem kurtçuk evresinde hem de ergin evrede oburca yaprak yiyerek kızılağaç ormanlarına zarar veren kınkanatlı böcek. Devamını Oku

 • maymuncuk: Küçük maymun. Her kilidi açmaya yarayan, demirden, eğri ve sivri araç Örnek: Çakısını, maymuncuk gibi kullanarak kapıyı açmak istedi. R. N. Güntekin Ergin evrede bağ üzümlerinin yaprak ve sürgünlerini, kurtçuk evresinde kökleri kemiren, Devamını Oku

 • yaprak arıları: Çeşitli türleri kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zar kanatlılar familyası. Devamını Oku

 • bambul: Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü, ergin evrede başakları kemiren, kahverengi, kın kanatlı böcek (Anisoplia austriaca). Kurtçuk evresinde ekin kökü, ergin evrede genç başakları kemiren kahverengi, kınkanatlı böcek. Devamını Oku

 • yaprakarıları: Çeşitli türleri kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zarkanatlılar familyası. Çeşitli türleri, kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zarkanatlılar familyası; testereliarılar, Devamını Oku

 • yaprakarıları: Çeşitli türleri kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zarkanatlılar familyası. Çeşitli türleri, kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zarkanatlılar familyası; testereliarılar, Devamını Oku

 • tekeböcekleri: Kurtçuk evresinde özellikle tarım ve orman ağaçlarına zarar veren, duyargası uzun, kınkanatlılar familyası. Devamını Oku

 • mayısböceği: Kınkanatlılardan, uzunluğu 20-25 mm. olan, gelişmesi üç-beş yıl süren, bitkilere zararlı bir böcek (melolontha vulgaris). Kurtçuklarıyle tarım bitkilerine çok zarar veren ve gelişimini birkaç yılda tamamlayabilen kınkanatlı. Devamını Oku

 • ağustos böcekleri: Genç sürgünlerden öz su emerek tarım ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğu eş kanatlılar familyası. Devamını Oku

 • ağustosböcekleri: Genç sürgünlerden özsu emerek tarım ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğu eşkanatlılar familyası. Genç sürgünlerden özsu emerek tarım ve orman bitkilerine zarar veren, birçok türün bulunduğu eşkanatlılar Devamını Oku

 • tahtakurdu: Tahtadan yapılma eşyayı kemirerek delik deşik eden kınkanatlı böcek (anobium punctatum). Genç evrede, tahtadan yapılma eşyayı, gıcırtılı bir sesle kemirerek delik deşik eden kınkanatlı böcek; odun kurdu, ağaç kurdu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar