mangan hipofosfit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mangan hipofosfit kelimesinin manası:

 1. Formülü Mn(H2PO2)2 H2O olan kokusuz, tatsız, pembe kristal halde, ilaçlarda kullanılan bir madde.

mangan hipofosfit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karbondioksit: Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2). Kimyasal formülü CO2 olan kutupsuz, renksiz, kokusuz, suda az çözünen, sulu ortamda kolayca Devamını Oku

 • baryum klorür: Formülü BaCl2, mol kütlesi 244,3 g olan, yapısında kristal halde 2 mol su (BaCl2.2H2O) bulunan, suda çözünen, sülfürik asit için etkin ve veterinerlikte ilaç olarak kullanılan bir madde. Özellikle düz Devamını Oku

 • kalsiyum karbonat: En az % 38 kalsiyum içeren bir ürün. Formülü CaCO3 , yoğunluğu 2,7-2,95 g/mL olan , doğada aragonitle, istiridye kabuğunda kalsitte, tebeşirde, kireçtaşında, mermerde, travertenlerde ana bileşen olarak bulunan, yanmaz, Devamını Oku

 • kalsiyum hidrür: Formülü CaH2 olan, saf halde beyaz kristal, Hidromet prosesi ile krom, titan ve zirkonyum eldesinde ve organik sentezlerde kullanılan suda ç Devamını Oku

 • baryum tiyosiyanat: Formülü Ba(SCN)2.2H2O, mol kütlesi 289,5 g olan , renksiz kristal yapılı, suda çözünen, boyacılık ve fotoğrafçılıkta kullanılan bir madde. Devamını Oku

 • mangan: Manganez. Simgesi Mn , atom kütlesi 54,938 g atom numarası 25 olan krom ile demir arasında yer alan bir geçiş elementi. Devamını Oku

 • mangan: Manganez. Simgesi Mn , atom kütlesi 54,938 g atom numarası 25 olan krom ile demir arasında yer alan bir geçiş elementi. Devamını Oku

 • mangan halojenür: Manganezin halojenli bileşiği olup klorür, bromür, florür ve iyodür olarak bulunan madde. Devamını Oku

 • menadion: Formülü C11H8O2 olan, güneş ışığından etkilenen , mantarlara karşı ve ilaçlarda kullanılan, alkolde, benzende ve bitkisel yağlarda çözünen, suda çözünmeyen ve sarı kristaller halinde bir madde. Devamını Oku

 • kinin sülfat: Molekül formülü (C20H24N2O2)2H2SO4.2H2O olan, beyaz renkli, iğne kristalli, kokusuz, çok acı tatta bir madde olup alkol ve suda çözünür. Tıpta sıtma (malaria) hastalığına karşı, ayrıca gıdalara lezzet ve çeşni vermede kullanılır. Devamını Oku

 • disodyum EDTA: Formülü C10H14N2Na2O8.2H2O olan, gıda koruyucusu ve kompleksleştirici olarak kullanılan, suda çözünen, beyaz kristal yapıda, etilen diamin tetra asetik asidin disodyum tuzu. Genellikle metallerle olan zehirlenmelerde şelat oluşturmak amacıyla kullanılan madde. Devamını Oku

 • nalokson hidroklorür: Formülü C19H21O4N.HCl, mol kütlesi 363,8 g olan, morfin ve pentozkin antidotu ve aşırı doz uyuşturucu olayların tedavisinde kullanılan suda çözünen beyaz toz halde olan bir madde. Devamını Oku

 • nüklein: Nükleik asit. Formülü C29H49O22N9P3, mol kütlesi 968,7g olan ve suda çok az çözünen, bakteri yok edici ve düzenleyici olarak kullanılan , gri toz halde bir madde. Devamını Oku

 • trimetil adipik asit: Formülü C9H16O4 olan, plastik, poliüretan, poliester, alkit reçinelerinde esterleşme maddesi olarak kullanılan sağlığa az zararlı, yanıcı toz halde bir madde. Devamını Oku

 • sülfürik asit: Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C’de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı. Formülü H2SO4 olan, derişik asidin (%98’lik) yoğunluğu 1,84 g/mL olan, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar