mansure hazinesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mansure hazinesi kelimesinin manası:

 1. Osmanlılarda 1826'da kurulan mansure askerinin gereksinmelerini karşılamak için ayrılan devlet gelirinin yönetimi ile görevli malî örgüt.

mansure hazinesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asakir i mansure yi muhammediye: Bk. mansure askeri Devamını Oku

 • mansure askeri: Yeniçerilerin kaldırılmasından (1826) sonra kurulan, Batı örneğine göre eğitilen Osmanlı ordusu. Devamını Oku

 • kapıcı: Otel, apartman vb. büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alışveriş gibi işlerle görevli kimse Örnek: Bu arada, aşağıdan kapıcının sesi, gece nöbetçisine çıkışıyor. M. Ş. Esendal Osmanlı devlet teşkilatında saray kapılarını bekleyen görevli sınıfı. Osmanlı Devamını Oku

 • mansure: Allah’ın yardımıyla üstün gelen, galip gelen. (bkz. mansur) Devamını Oku

 • öğretmen kitaplığı: Okulda öğretmenlerin meslekî ve genel bilgilerini zenginleştirecek nitelikte kitapların bulunduğu kitaplık. Belli bir bölgede görevli öğretmenlerin okuma ve yetişme gereksinmelerini karşılamak için kurulan kitaplık. Devamını Oku

 • mavili takım: Mansure askerinin mavi giysi giyen birlikleri. Devamını Oku

 • hasoda hazinesi: Hasodada saklanan değerli eşya ile padişahın özlük paralarının bulundurulduğu yer. Devamını Oku

 • kelime hazinesi: Söz varlığı. Bir dilin bütün kelimeleri; bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamı: İngilizceninkelime hazinesi, üniversite öğrencilerininkelime hazinesi, aydınlar kesimininkelime hazinesi vb. Devamını Oku

 • ifraz hazinesi: Tar: Kullanılmayan kıymetli eşyanın saklandığı yer. Bu gibi kıymetli şeylerden ikinci dereceden olanların muhafaza olunduğu yere de “Bodrum Hazinesi” denilirdi. Devamını Oku

 • söz hazinesi: Söz varlığı. Devamını Oku

 • sözcük hazinesi: Söz varlığı. (Derleme.. söz hazinesi) Bir dildeki sözcüklerin bütünü. Devamını Oku

 • amortisman ve kredi sandığı: 1935 yılında kurulan Amortisman Sandığı’nın bir devamı olarak 1953 yılında devlet tahvil ve bono piyasasını düzenlemek ve bonoların ödeme programlarını gerçekleştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarına uzun vadeli yatırım kredisi sağlamak amacıyla kurulan sandık. Bu sandık, 1964 yılında Devlet Yatırım Bankası adını almıştır. krş. Devlet Yatırım Bankası, Eximbank Devamını Oku

 • eyalet kethüdası: Osmanlılarda eyalet valileri ile sancak beylerinin başkentteki işlerini devlet dairelerinde izleyen görevli. Devamını Oku

 • töresel vergiler: Savaş zamanlarında devlet hazinesinin gereksinmelerini karşılamak için toplanan olağanüstü vergilerin bir bölümü. Devamını Oku

 • mandacı: Bir ülkeyi manda temeline göre yönetmesi için Milletler Cemiyeti tarafından görevlendirilen devlet, mandater. Osmanlı İmparatorluğunda, tersanedeki gemilerin bakımı ile görevli kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar