mantıkçılık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mantıkçılık kelimesinin manası:

 1. Mantık biliminin her şeyin üstünde olduğunu benimseyen felsefe.
 2. Bütün bilimleri matematik biçime indirgeyen ve matematiği mantığın bir uygulaması durumuna getiren öğreti.
 3. Mantıksal olanın kendine özgülüğü ve bağımsızlığı üzerine öğreti.
 4. Salt mantıksal olanın tek yanlı olarak ağır basması.
 5. Evrenin mantıksal biçimde düzenlenmiş olduğunu öne süren öğreti.

mantıkçılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mantıkça kapalı önermeler kümesi: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır. Devamını Oku

 • biçimsel mantık: Bk. mantık 1 Mantığın inceleme konusu olan tutarlılık ile geçerliliğin mantıksal olmayan deyimlerin içeriğine değil de yalnız biçimine bağlı olduğunu vurgulamak amacıyla mantığa verilen bir ad, Devamını Oku

 • dogmacılık: Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm. 1-Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği Devamını Oku

 • mantık ilkeleri: Geleneksel mantıkta dile getirilen ve tüm mantıksal çıkarımlarda örtük olarak kullanıldığı varsayılan üç ana önsayıt: 1- Özdeşlik İlkesi, 2- Çelişmezlik ilkesi, 3- Üçüncü durumun olmazlığı ilkesi. Devamını Oku

 • eleacılık: Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elealıların kurduğu öğreti. // Bu öğretide yalnızca saltık olanın, değişmez olanın, yalnız düşünceyle kavrananın var olduğu öne sürülür; oluş, çokluk, görünebilir olan yadsınır ya da görüntü olarak açıklanır. 2-Temelini Elealılarda bulan, oluşa karşıt olarak varlığın değişmez, bölünmez bir durağanlık olduğunu ileri süren, gerçekliğin özünü değişmeyen varlıklarda gören Devamını Oku

 • yükümlülük mantığı: Ödev mantığı. Devamını Oku

 • yararcılık: Ahlaki iş ve davranışlarda yararın ilke yapılması. Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti, faydacılık, pragmatizm. Devamını Oku

 • mantık: Doğru düşünme sanatı ve bilimi Örnek: Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada. N. Cumalı Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi Örnek: Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü. R. N. Güntekin Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi. Devamını Oku

 • mantık cebiri: Matematiksel mantığın sözlü önermeler üzerinde mantıksal işlemlerinin cebiri. Devamını Oku

 • doğal türetimli mantık dizgesi: Mantıksal ilksavları, dolayısıyla öncülsüz çıkarım kuralları olmayan mantık dizgesi. || Krş.. ilksavlı mantık dizgesi. Devamını Oku

 • mantıklılık: Mantıklı olma durumu. Devamını Oku

 • mantık öncesi: Mantıksal düşüncesinin henüz oluşmadığı dönem. Devamını Oku

 • bağıntıcılık: Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görecelik, izafiye, rölativizm. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu; gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve Devamını Oku

 • çağdaş mantık: Boole ve Frege’yle başlayıp, White-head-Russell i!e önemli bir aşama yapıp biçimsel dizgelerin incelenmesine ağırlık veren mantık çalışmalarına günümüzde verilen ad. Krş.. matematiksel mantık, simgesel mantık, geleneksel mantık, Devamını Oku

 • hazcılık: Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm. Hazza, fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük, hedonizm. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar