mantıksal zorunluluk yöneticisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mantıksal zorunluluk yöneticisi kelimesinin manası:

 1. Evrensel almaşıklık bağıntısına dayanan zorunluluk yöneticisi || (…) imimantıksal zorunluluk yöneticisi olduğunda, (…) p (p, mantıkça zorunludur) un (...) tamdurumunda doğru olması p önermesinin bütün tamdurumlarda doğru olması demektir.

mantıksal zorunluluk yöneticisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mantıksal kipsel yönetici: Evrensel almaşıklık bağıntısına dayanan kipsel yönetici. || Örn. Mantıksal zorunluluk yöneticisi, mantıksal olanaklılık yöneticisi. Devamını Oku

 • olanaklılık yöneticisi: P gibi bir önermeden p (p olanaklıdır) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklem. || p önermesinin (…) tamdurumunda doğru olması, p önermesinin (…) ın kipsel almaşığı olan (…) gibi en az bir tamdurumda doğru olması demektir.olanaklılık yöneticisinin ikillisi zorunluluk yöneticisidir: (…) Devamını Oku

 • ödev yöneticisi: P gibi bir önermeden Öp (p ödevdir) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklem. || Öp önermesinin (…) tamdurumunda doğru olması, p önermesinin (…) ın ödevsel almaşığı olan (…) gibi her tamdurumda doğru olması demektir.ödev yöneticisinin ikillisi izin yöneticisidir: (…) Devamını Oku

 • hepolacak yöneticisi: P gibi olmakta olana ilişkin bir önermeden, hepolacağa ilişkin Hoc p(p hepolacak) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklem. || Hoc p önermesinin şimdiki (…) tamdurumunda doğru olması, p önermesinin (…) ın ardıl almaşığı olan (…) gibi her tamdurumda doğru olması demektir.hepolacak yöneticisinin ikillisi olacak yöneticisidir. (…) Devamını Oku

 • hepolmuş yöneticisi: P gibi olmakta olana ilişkin bir önermeden, hepolmuşa ilişkin Hom p(p, hepolmuştur) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklem. H Hom p önermesinin şimdiki (…) tamdurumunda doğru olması, p önermesinin (…) olmuşlu almaşığı olan (…) gibi her tamdurumda doğru olması demektir,hepolmuş yöneticisinin ikillisi olmuş yöneticisidir: (…) Devamını Oku

 • olmuş yöneticisi: P gibi olmakta olana ilişkin bir önermeden, olmuşa ilişkin Om p (p olmuştur) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklemi. || Om p önermesinin şimdiki (…) tam durumunda doğru olması, p önermesinin (…) olmuşlu almaşığı olan (…) gibi en az bir tamdurumda doğru olması demektir.olmuş yöneticisinin ikillisi hepolmuş yöneticisidir: (…) Devamını Oku

 • mantıksal kapanış: K gibi bir önerme kümesininmantıksal kapanışı, K kümesinin mantıksal sonucu olan bütün önermelerin kümesi demektir. || Böyle bir küme mantıkça kapalı bir önerme kümesidir. Devamını Oku

 • saptanmaz mantıksal dizge: Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanmaz bir küme oluşturan mantıksal dizge. Geçersiz çıkarımların geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlamayan mantıksal dizge. || Örn. Çoklu yüklemler mantığı, temel mantık, yüksek basamak mantığı saptanmaz Devamını Oku

 • zorunluluk: Olması gerekme, olduğundan başka olmama, zorunlu olma, mecburiyet, zaruret, ıstırar, zorunluk, olumsallık karşıtı Örnek: Bu zorunluluk, başkalarınca savsaklanmış görevi yerine getirmekten doğuyor. S. Birsel Olduğundan başka olamama durumu. 1- Mantıksal-matematikselzorunluluk: Kavramların ve önermelerin mantıksal bağlantısında ve çıkarımlarında bulunur; düşünce bakımından zorunlu doğrular -> çelişmezlik ilkesine dayanan doğrulardır; çeişiği düşünülemeyen doğrulardır; bu anlamda zorunlu, çelişmeye düşmeden başka türlü düşünülemez Devamını Oku

 • mantıksal olanaklılık yöneticisi: (…) . Devamını Oku

 • mantıksal ilksav: Geçerli bir mantıksal dizgede mantıksal, ilkel, öncülsüz bir çıkarım kuralının örneği olan sözedilen dil önermesi. || Krş.. çıkarım kuralı örneği,öncülsüz çıkarım kuralı. Devamını Oku

 • mantıksal: Mantıklı Örnek: Mantıksal bir dille açığa vurduğu bu harika önerinin aksayan bir yanı vardı. N. Nadi Verilerin bilgisayar veya fiziksel bellek tipine bağlı olmayan özellikleri. Devamını Oku

 • yüklemler mantığı: Mantıksal değişmezleri en azından eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri de en azından ad ve yüklemleri kapsayan temel mantık bölümü. Krş.. birliyüklemler mantığı. Devamını Oku

 • yüklemler mantığı: Mantıksal değişmezleri en azından eklemleri, mantıksal olmayan değişmez türleri de en azından ad ve yüklemleri kapsayan temel mantık bölümü. Krş.. birliyüklemler mantığı. Devamını Oku

 • mantıksal ilksav kalıbı: Bir biçimsel dizgede, öncülsüz ilkel geçerli çıkarım kuralı. || Örn. Doğrusal eklemler mantığına ilişkin Hilbert-Ackermann mantıksal ilksav kalıpları (…) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar