mao sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mao kelimesinin manası:

 1. Dopaminerjik sinir uçlarında dopaminin dihidroksifenilasetik aside, serotenerjik sinir uçlarında serotoninin 5-hidroksiindolasetik aside ve adrenerjik sinir uçlarında kısmen noradrenalinin parçalanmasından sorumlu, MAO A ve MAO B olmak üzere iki alt tipi bulunan sitoplazmik bir enzim.

mao ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mao: Dopaminerjik sinir uçlarında dopaminin dihidroksifenilasetik aside, serotenerjik sinir uçlarında serotoninin 5-hidroksiindolasetik aside ve adrenerjik sinir uçlarında kısmen noradrenalinin parçalanmasından sorumlu, MAO A ve MAO B olmak üzere iki alt tipi bulunan sitoplazmik bir enzim. Devamını Oku

 • katekolamin o metil transferaz: Efektör hücre, sinaptik aralık ve karaciğerde, noradrenalinin yıkımlanmasından sorumlu olan sitoplazmik enzim, KOMT, COMT. Devamını Oku

 • geri emilim 1: Adrenerjik sinir ucu tarafından kavşak aralığına salıverilen noradrenalinin geri alınması, uptake 1, nöronal uptake. Devamını Oku

 • adrenerjik almaç engelleyici ilaç: Adrenerjik sinir kavşaklarında bulunan ilgili almaçlara bağlanarak noradrenalinin veya sempatomimemetik ilaçların buraya bağlanmasını engelleyerek almaç sonrası olayların başlamasını önleyen ilaç. Devamını Oku

 • selejilin: L-Amfetamin türevi olan ve beyinde dopaminin yıkımlanmasından sorumlu bulunan monoamino oksidaz enziminin baskılayıcı olan ilaç, deprenil. Devamını Oku

 • selejilin: L-Amfetamin türevi olan ve beyinde dopaminin yıkımlanmasından sorumlu bulunan monoamino oksidaz enziminin baskılayıcı olan ilaç, deprenil. Devamını Oku

 • enzim indükleyici: Biyotransformasyonda görevli bazı enzim veya enzim sistemlerinin üretimini artıran veya yıkımlanmasını azaltan ve böylece dokulardaki enzim düzeyini ve buna bağlı olarak da etkinliğini artıran maddeler. Karaciğerde ilaç biyotransformasyonunda görevli olan mikrozomal enzimlerin indüklenmesini gerçekleştiren binlerce madde vardır ve bunlar fenobarbital tipi ve poliaromatik hidrokarbon tipinde artış yapanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Devamını Oku

 • nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. Devamını Oku

 • nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. Devamını Oku

 • kimotripsin: Pankreas suyunda bulunan ve alkali ortamda tripsin ya da tripsinle bir arada olmak üzere enterokinazla aktif hâle getirilerek peptit zincirini parçalayan enzim, bir proteinaz. Pankreas suyunda bulunan ve alkali ortamda Devamını Oku

 • alfa almaç: Düz kaslı yapılar başta olmak üzere vücudun değişik bölümlerinde bulunan, uyarıldıklarında kasılmaya neden olan ve α1 ile α2 alt tipleri olan adrenerjik almaç, alfa reseptör. Devamını Oku

 • adrenerjik almaç: Adrenerjik sinirler tarafından uyarılan hücrelerin yüzey zarlarının içinde veya üzerinde bulunan ve uyarılması ya da baskılanması durumunda hücrede biyolojik cevapların oluşmasına neden olan büyük moleküllü, alfa ve beta alt tipleri bulunan protein yapı, adrenerjik reseptör. Devamını Oku

 • proteinaz: Dna izolasyonunda, proteinlerin parçalanması amacıyla kullanılan enzim. Peptit bağlarını kopararak peptit meydana getirmek üzere proteinleri parçalayan herhangi bir enzim, proteolitik enzimler, endopeptidazlar, peptidil ve peptit hidrolazlar. Proteaz. Devamını Oku

 • kokain: Koka yapraklarından çıkarılan ve bağımlılık yapan uyuşturucu bir alkaloit Örnek: Kocası kokain alır, zati hep bu yüzden satıp savdılar. F. R. Atay Koka bitkisinden doğal olarak elde edilen uyarıcı etkiye sahip madde. Erythroxylon Devamını Oku

 • opioit almaçlar: Günümüze kadar MSS, otonom sinir sitemi, sindirim kanalının miyenterik pleksusu, kalp, böbrek, adrenal bez, vaza deferens, pankreas, yağ hücreleri ve lenfositlerde belirlenmiş olan, opioitler tarafından uyarılan, mü, kappa, sigma, delta ve epsilon olmak üzere 5 alt tipi belirlenmiş ve her birinin uyarılmasına bağlı olarak değişik biyolojik cevaplar oluşan almaçlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar