maocu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte maocu kelimesinin manası:

 1. Maoculuğu benimsemiş veya Maoculuk yanlısı kimse.

maocu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • maocu: Maoculuğu benimsemiş veya Maoculuk yanlısı kimse. Devamını Oku

 • leninci: Leninciliği benimsemiş veya Lenincilik yanlısı kimse. Devamını Oku

 • doğacı: Doğacılık yanlısı olan kimse, natürist. (Resim, Heykel)doğacılığı benimsemiş sanatçı. Devamını Oku

 • derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse. Devamını Oku

 • ittihatçı: Birleşme, birlik oluşturma yanlısı olan kimse. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse Örnek: Bu fikrimi ittihatçı arkadaşlarıma söyledim durdum, fakat anlatamadım. F. R. Atay Devamını Oku

 • ittihatçı: Birleşme, birlik oluşturma yanlısı olan kimse. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse Örnek: Bu fikrimi ittihatçı arkadaşlarıma söyledim durdum, fakat anlatamadım. F. R. Atay Devamını Oku

 • itilafçı: Anlaşma, uyuşma yanlısı olan kimse. Meşrutiyet döneminde Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse Örnek: Eski hocaların itilafçılarla birleşmek üzere olduğunu söyleyerek adamcağızı telaşa düşürmüşler. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • mistake: Yanlış, hata, yanlışlık, yanılma Yanlış anlamak, başkası sanmak, karıştırmak, yanılmak Devamını Oku

 • batılı: Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkından olan (kimse), Garplı Örnek: Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti. A. İlhan Batı uygarlığını benimsemiş bulunan (kimse) Örnek: Batılı aydın olmanın kefareti olarak yaptığını söylemişti. H. Taner Türkiye’nin batısında bulunan illerinden olan (kimse). Devamını Oku

 • anamalcı: Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran kimse, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist. Anamalcılık düzenini benimsemiş kimse. Devamını Oku

 • doğulu: Doğu ülkelerinden olan (kimse), şarklı. Doğu uygarlığını benimsemiş (kimse). Devamını Oku

 • usdışıcı: Usdışıcılık görüşünü benimsemiş olan (kimse, görüş). Devamını Oku

 • bumbler: Beceriksiz Pot kıran/çam deviren kimse, aptallıkla veya dikkatsizlikle yanlışŸ yapan kimse; beceriksiz, herşŸeyi berbat eden kimse, işŸin içine eden kimse Devamını Oku

 • tenkid: Bir kimse veya şeyin iyi veya kötü taraflarını bulup meydana çıkarmak.Tenkid yapıcı veya yıkıcı olabilir. Tenkitten maksat, doğrunun ve yanlışın iyi niyetle ortaya konulması, hakikate ulaştıracak yolun ve imkanların gösterilmesidir. Sadece yanlışı söylemek, doğruyu göstermemek yıkıcı bir tenkiddir. Tenkid edenin, tenkid edeceği mesele hakkında bilgili olması gerekir. Tenkide his, ihtiras, menfaat, peşin hüküm araya girmemeli, Devamını Oku

 • türkçeci: Okullarda Türkçe dersi veren öğretmen. Türkçecilik ilkesini benimsemiş kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar