Marek hastalığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Marek hastalığı kelimesinin manası:

 1. Kanatlı türlerinde, deride, iskelet kaslarında ve gözün irisinde mononükleer hücre infiltrasyonlarının yanı sıra çevresel sinirler, yumurtalık ve testislerde lenfoid tümörlerin oluşumuyla belirgin, 12-24 haftalık tavuklarda görülen bir herpesvirüs enfeksiyonu, Marek felci, nöral lenfomatozis, tavuk nörolenfamatozisi.

Marek hastalığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Borna hastalığı: Genç atlarda yutak felci, durgunluk, kasların istemsiz kasılması ve körlükle belirgin, kenelerle taşınan, Almanya’da ilk görüldüğü köyün adına izafeten bu adla anılan bir arbovirüs enfeksiyonu, Yakın Doğu at ensefalomiyelitisi. Eşek, sığır ve koyunlarda da küçük çapta salgınlara neden olabilir. Devamını Oku

 • enfeksiyöz bursal hastalık: Kanatlılarda, özellikle tavuklarda, bursa fabricius’ta lenfoid foliküllerin nekrozu ve yangılı değişimleri, ishal, but kaslarında, bezli ve kaslı mide geçişlerinde kanamalarla belirgin, humoral bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olan viral hastalık, Gumboro hastalığı, kanatlıların enfeksiyöz nefrozisi, enfeksiyöz bursitis, IBD. Devamını Oku

 • yuvarlak kalp hastalığı: Yumurta dönemine giren tavuk, genç horoz ve erişkin tavuklarda ani ölümle belirgin bir dolaşım sistemi bozukluğu. Devamını Oku

 • kronik solunum sistemi hastalığı: Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunum sesleri, öksürük ve burun akıntısıyla belirgin kronik seyirli hastalık, CRD. Devamını Oku

 • kusma ve bitkinlik hastalığı: Sinirsel veya sindirim kanalı bozukluklarıyla belirgin, süt emen domuzlarda görülen korona virüs tarafından oluşturulan bir enfeksiyon, domuzların hemaglütine edici ensefalomiyelitis virüs enfeksiyonu, Ontarino ensefalitisi. Devamını Oku

 • sedef hastalığı: Sedefi andıran pulcukların belirmesiyle ortaya çıkan bir deri hastalığı, sedef. İnsanlarda deride kırmızı, yama tarzında pul görünümlü değişimlerle belirgin kronik deri hastalığı, psoryazis. Devamını Oku

 • süngerimsi beyin hastalığı: Mikroskobik olarak beyin dokusunun sünger görünümünü veya diğer bir ifadeyle, nöropilde ve nöronlarda çok sayıda hücre içi boşlukların oluşumuyla belirgin ve genellikle prion proteinlerinin metabolizma bozuklukları sonuıcu ortaya çıkan hastalıkların genel adı, spongiform ensefalopatiler. Devamını Oku

 • San Miguel ayı balığı hastalığı: Ayı balıklarında, deri ve mukozalarda veziküler lezyonlar, yavru atma, akciğer ve beyin yangısıyla belirgin bir kalisivirüs enfeksiyonu. Domuzlarda da görülür ve veziküler ekzantemden klinik olarak ayırt edilemez. Devamını Oku

 • papağangillerin gaga ve telek hastalığı: Genellikle genç papağanlarda ve otuz beşten fazla papağangil türünde, teleklerde ve tüylerde bakışımlı distrofi sonucu dökülme ve kellikle birlikte gaga ve tırnaklardaki biçim bozukluklarıyla belirgin bir sirkovirüs enfeksiyonu. Devamını Oku

 • çarpık bacaklı buzağı hastalığı: İneklerin gebeliğin 40-70. günleri arasında acı bakla türü bitkileri tüketmeleri sonucu, doğan buzağılarda ön bacaklarda çarpıklık, tortikollis, bilek dikleşmesi, damak yarığı, üst çene kemiği kısalığı, skoliozis, kaburgalarda biçim bozuklukları ve kifozisle belirgin iskelet bozukluğu, artromiyodisplasiya kongenita. Devamını Oku

 • Legg Calve Perthes hastalığı: Küçük cüsseli köpek ırklarında ve ender olarak kedilerde, tek veya çift taraflı, uyluk kemiği baş bölgesinin yerel kan dolaşımı bozukluğu sonucu, ağrı, topallık ve iskemiye bağlı aseptik nekrozla belirgin, 4-8 haftalık yaşlarda ve kalıtsal yatkınlık sonucu ortaya çıkan hastalık, Legg hastalığı, Perthes hastalığı. Devamını Oku

 • bıldırcın hastalığı: Genç tavuk, hindi ve av kuşlarında, Clostridium colinum tarafından oluşturulan, bağırsaklarda mukoza ülserleri ve karaciğerde nekroz odaklarıyla belirgin akut veya subakut seyirli bakteriyel hastalık. Devamını Oku

 • soğuk aglutinin hastalığı: Köpek ve kedilerde vücut sıcaklığı düştüğünde, kılcal damarlardaki aglutinasyon sonucu deride kızartı, kanama, morarama ve nekrozun yanısıra hemolitik anemiyle belirgin ender olarak görülen otoimmün bir hastalık, soğuk hemaglutinin hastalığı. Alyuvarlara karşı oluşan otoantikorların 370C’nin altında etkili olması nedeniyle biçimlenir. Devamını Oku

 • granüler venereal hastalık: Çoğu evcil hayvanda rastlanmakla birlikte, özellikle düvelerde vulva mukozasında, boğalarda penis derisinde ve prepusyumda, yaklaşık 1 milimetre çapında, çeşitli mikroorganizmalara karşı özel olmayan lenfoid hiperplazilerden kaynaklanan, yuvarlak düğümcük tarzında küçük sert kabartılarla belirgin patolojik değişim, granüler vajina yangısı, granüler vajinitis, nodüler vajinitis, granüler vulvovajinitis. Devamını Oku

 • yapağı çürüğü hastalığı: Uzun süre ıslanan erişkin koyunlarda, nemli deri yüzeyinde, başta Pseudomonas aeruginosa olmak üzere bakterilerin oluşturduğu, deri yangısı, yapağının piyosiyanin pigmentiyle yeşil renge boyanması, yapağı kalitesinin azalması ve deride miyazise yatkınlık oluşturmasıyla belirgin bakteriyel hastalık, koyun yapağı çürüğü hastalığı, su çürüğü hastalığı, yapağı çürümesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar