marjinalizm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte marjinalizm kelimesinin manası:

 1. Bir malın değerini emek değer kuramı yerine malların piyasadaki göreli kıtlık derecesine göre açıklayan ve dolayısıyla istem-sunum dengesince belirlenen fiyat ile değer arasında özdeşlik kuran iktisadi çözümleme yöntemi.
 2. İktisada marjinal maliyet, marjinal verimlilik ve marjinal fayda kavramlarını katarak iktisadi davranışları açıklayan düşünce akımı. krş. marjinalist okul

marjinalizm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kayıtsızlık eğrisi çözümlemesi: Sırasal fayda kuramı çerçevesinde tüketici davranışlarını kayıtsızlık eğrilerine dayanarak açıklayan çözümleme. Devamını Oku

 • sayısal fayda kuramı: Faydanın sayısal olarak ölçülebileceğini ileri süren A. Marshall, W.S. Jevons, K. Menger ve L. Walras gibi iktisatçıların, tüketici davranışlarını tüketicinin akılcılığı, azalan marjinal fayda ve toplanabilir fayda varsayımlarına dayanarak açıkladıkları fayda kuramlarından biri. krş. sırasal fayda kuramı Devamını Oku

 • sırasal fayda kuramı: Faydanın sayısal olarak ölçülemeyeceğini yalnızca malların faydaları bakımından sıralanabileceğini ileri süren iktisatçıların, tüketici davranışlarını tüketicinin akılcılığı, azalan marjinal ikame oranı ve faydanın toplanamayacağı varsayımlarına dayanarak açıkladıkları fayda kuramlarından biri. krş. sayısal fayda kuramı Devamını Oku

 • psikanaliz: Freud’un geliştirdiği, insanın uyumlu veya uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan, bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi, ruhsal çözümleme. Bk. ruhsal çözümleme Devamını Oku

 • piyasa ekonomisi: Üretimin bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatının arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi, planlı ekonomi karşıtı. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin Devamını Oku

 • gönüllü değişim kuramı: Verginin kamu mallarından yararlanmanın bedeli olduğunu savunan ve verginin fayda kuramına dayanan kuram. Devamını Oku

 • nitelikli işgücü kuramı: Sanayi mallarındaki dış ticareti, ülkeler arasındaki nitelikli işgücü farkına dayanarak açıklayan, Keesing ve Kenen tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

 • ruhsal çözümleme: (Yun. psykhe = ruh, analysis = çözümleme) Freud’un geliştirdiği, ruh sağaltımında kullanılan bir klinik araştırma yöntemi ve sonradan yine Freud’un bu yöntemin verdiği sonuçlara dayanarak kurmuş olduğu ruhbilim öğretisi. //ruhsal çözümleme yöntemi, ruhun derinliklerinde, bilinçaltında kalmış olan tasarım, istek ve karmaşaları (kompleks) bulup ortaya çıkarmayı böylece bunların ruhu tedirgin ve hasta eden baskılarını gidermeyi amaçlar. Devamını Oku

 • eşitsiz değişim kuramları: Dış ticarette ülkeler arasındaki eşitsiz değişimi emek değer kuramından hareketle açıklayan kuramlar. krş. Emmanuel emperyalizm kuramı, Kay emperyalizm kuramı Devamını Oku

 • incelikli fiyatlama yöntemi: İncelikli fiyat kuramına dayanan fiyatlama yöntemi. krş. bileşik fiyat çözümleme yöntemi Devamını Oku

 • tinsel kuram: Halkbilim ürünlerinin kaynağını, insanın düş, imge ve dalgı (hülya) gibi tinsel oluşumlarıyla açıklayan kuram. bk. tinçözümsel okul. Devamını Oku

 • mantıklı bellek: Düşünceler, kavramlar ve simgeler arasında mantık ilkelerine göre bağlantılar kuran bellek türü. Devamını Oku

 • firma sunum eğrisi: Tam rekabet piyasasında üretim yapan bir işletmenin marjinal maliyet eğrisinin; kısa dönemde ortalama değişir maliyet eğrisinin; uzun dönemde ise ortalama maliyet eğrisinin enazının üstünde kalan kısmı; diğer bir deyişle diğer koşullar sabitken firmanın satmak istediği farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri. Devamını Oku

 • ikame esnekliği: Tüketicinin aynı fayda düzeyinde kalması koşuluyla malların birbirlerinin yerine tüketilebilme gücünü gösteren katsayı. Bk. faktörikame esnekliği Devamını Oku

 • ek maliyet: Bk. marjinal maliyet Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar