maveraı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte maveraı kelimesinin manası:

 1. Öteye mensub ve aid. (Osmanlıca'da yazılışı: mâ-veraî)

maveraı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mavera: Öte. Görülen âlemin ötesi. Devamını Oku

 • maveraün nehr: Ceyhun ırmağının doğusunda kalan ülkelere müslüman coğrafyacıların verdiği ad. Türklerin yaşadıkları bu ülkeler, Ceyhun ve Seyhun ırmaklarının havzalarını ihtiva ediyordu. (Osmanlıca’da yazılışı: mavera-ün nehr) Devamını Oku

 • mensubın: (Mensub. C.) Mensublar. Mensub ve alakadar olanlar. Bir daire veya yerin adamları. (Osmanlıca’da yazılışı: mensubîn) Devamını Oku

 • mensubat: (Mensub. C.) Bir yere mensub olanlar. Bir yerin adamları. (Osmanlıca’da yazılışı: mensubât) Devamını Oku

 • farukı: Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adaletine mensub olan. Hz. Ömer’e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbani’nin bir lakabı. (Osmanlıca’da yazılışı: farukî) Devamını Oku

 • mavera yi benefşevi: Bk. morötesi ışınımı Devamını Oku

 • asmanı: (C.: Asmaniyan) f. Gökyüzüne, aya, güneşe mensub. (Osmanlıca’da yazılışı: asmanî) Devamını Oku

 • bağdadı: Bağdad şehrine mensub. Bağdad ahalisinden olan. Bağdadlı. (Osmanlıca’da yazılışı: bağdadî) Devamını Oku

 • hicazı: (Hicaziyye) Hicaza mensub. Hicazla alakalı. (Osmanlıca’da yazılışı: hicazî) Devamını Oku

 • felekı: (Felekiyye) Feleğe mensub. Felekle ilgili. (Osmanlıca’da yazılışı: felekî) Devamını Oku

 • selbı: Nefiy ile alakalı, nefye mensub olan. (Osmanlıca’da yazılışı: selbî) Devamını Oku

 • halı: Yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için, çoğu yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı Örnek: Pencerelerden Türk kadınlarının dokuduğu halılar ve seccadeler sarkıyor. F. R. Atay Hal ile, vaziyet ile. Tavra ait. şimdiki. Hale mensub. (Osmanlıca’da yazılışı: halî) Devamını Oku

 • küllı: Külle mensub. Cüz’iyat ve ferdlerden meydana gelmiş olan. Umumi, bütün. (Osmanlıca’da yazılışı: küllî) Devamını Oku

 • cihadı: (Cihadiyye) Cihada mensub, savaş işleriyle alakalı. (Osmanlıca’da yazılışı: cihadî) Devamını Oku

 • ezelı: Ezele mensub ve müteallik. Devamlı var olup varlığının başlangıcı olmayan. (Osmanlıca’da yazılışı: ezelî) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar