mebusan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mebusan kelimesinin manası:

 1. Meb'uslar. Milletvekilleri. (Osmanlıca'da yazılışı: meb'usân)

mebusan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • meclııışııı mebusan: Halk tarafından seçilen meb’usların meclisi. Millet Meclisi. (Osmanlıca’da yazılışı: mecl–ııış-ııı– mebusan) Devamını Oku

 • bakan: Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır Örnek: O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır. F. R. Atay Devamını Oku

 • lobby: Dehliz, koridor, geçit Antre Bekleme Devamını Oku

 • lobby: Dehliz, koridor, geçit Antre Bekleme Devamını Oku

 • cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Halkın egemenliği kendi elinde tuttuğu devlet biçimi. Devamını Oku

 • gensoru: Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Anayasa Devamını Oku

 • alt kurul: Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul, encümen, komisyon, komite. Meclis veya herhangi bir kurultayda bazı konuları inceleyerek varılan sonuçları tartışılmak için genel Devamını Oku

 • ara cümle: Birleşik veya yalın cümlelerde anlamı biraz daha açıklamak için araya giren iki virgül veya iki kısa çizgi içinde verilen cümle. Bir cümlede açıklama, istek vb. amaçlarla, cümle yapısında herhangi bir Devamını Oku

 • dad: Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir. Adalet. Hak, doğruluk. (Osmanlıca’da yazılışı: dâd) Devamını Oku

 • lat: İslamdan önce Arapların Kabe’de bulunan putlarından biri. (Osmanlıca’da yazılışı: lât) Yalamak. Devamını Oku

 • osmanlıca: Osmanlı Türkçesi. Osmanlının tavrı ve hareketleri gibi Örnek: Kız yürü yürü / Osmanlıca yürü Halk türküsü Devamını Oku

 • memaliki osmaniye: Osmanlı memleketi. Osmanlılara aid memleketler. (Osmanlıca’da yazılışı: memalik-i osmaniye) Devamını Oku

 • anan: Bulutlar. (Osmanlıca’da yazılışı: anân) (An. C.) Onlar. (Osmanlıca’da yazılışı: ânân) Devamını Oku

 • anan: Bulutlar. (Osmanlıca’da yazılışı: anân) (An. C.) Onlar. (Osmanlıca’da yazılışı: ânân) Devamını Oku

 • bayezit: Çeşitli dönemlerde yaşamış Osmanlı şehzadelerinin ortak adı. çeşitli zamanlarda yaşamış osmanlı şehzadelerinin genel adı. bayezit l. (bursa 1360-alaşehir 1403). yıldırım, osmanlı padişahı. ı. murat’ın gülçiçck hatun’dan olma oğlu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar