medulloblastom sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte medulloblastom kelimesinin manası:

 1. Beyinciğin granüler tabakasının primitif hücrelerinden köken alan, hızlı gelişen, kötücül, havuç görünümündeki tümör hücreleriyle belirgin, buzağı ve köpek eniklerinde görülen nöroektodermal tümör, beyincik nöroblastomu.

medulloblastom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • olfaktorik nöroblastom: Burun boşluğunun arka bölümünde, kalbursu kemik bölgesinde gelişen tümör hücrelerinin, damarlar çevresinde çit veya rozet benzeri yapılar oluşturmasıyla belirgin, olfaktorik nöroepiteliyal hücrelerden, kalıntı nöral krista hücrelerinden veya nöroendokrin sistemin yerel yapılarından köken alan, genellikle kedi ve köpek eniklerinde ender görülen bir tümör, esteziyonöroblastom, esteziyonöroepitelyom. Devamını Oku

 • purkinje hücresi: Beyincikte bulunan, hücre gövdesi beyincik korteksinde belirgin bir tabaka teşkil eden, aksonları beyinciğin ürünlerini taşıyan bir sinir hücresi tipi. Devamını Oku

 • hayat ağacı: Soy ağacı, soy kütüğü. Beyinciğin kesitinde dıştaki boz madde bölümüne yayılarak dallanma gösteren ak maddenin oluşturduğu ağaç biçimi. Devamını Oku

 • cerebellar neuroblastom: Beyincik nöroblastomu Devamını Oku

 • granüler hücre Schwannomu: Özellikle yaşlı at ve köpeklerde sıklıkla dilin tabanında ve akciğerlerde görülen, PAS pozitif granüller içeren, kas belirleyicileri için negatif, S-100 veya NSE için pozitif immünoreaksiyon veren hücrelerden oluşan, Schwan hücrelerinden veya onların öncülerinden köken aldığı sanılan, alan, çoğunlukla iyicil bir tümör, granüler hücre miyoblastomu, granüler hücre tümörü, miyoblastom. Devamını Oku

 • Gelbray sığırı: Abd’ den köken alan, döl verimi ve buzağı doğum ağırlığı yüksek, erken cinsel olgunluğa ulaşan, kolay buzağılayan, boğalarının kesim özellikleri iyi ve buzağıları besiye uygun, annelik özellikleri gelişmiş etçi sığır ırkı. Devamını Oku

 • beyincik atrofisi: Beyincikte Purkinje hücrelerinin dejenerasyon ve kaybıyla belirgin, doğuştan veya doğumdan hemen sonra oluşan bozukluk, beyincik abiyotrofisi. Kuzu, köpek, buzağı ve domuz yavrularında görülür. Devamını Oku

 • granülositik sarkom: Nötrofil veya eozinofil granülositlerin öncü hücrelerinden köken alan, kemik iliği dışındaki organlarda ve birçok odakta gelişen, içerdiği miyeloperoksidazların havayla temasında geçici olarak genellikle yeşil renkte boyanan kötücül tümör, klorom. Köpeklerde en çok akciğer, deri ve bağırsaklarda rastlanır. Devamını Oku

 • granüloza teka hücre tümörü: Granüloza veya teka hücrelerinden köken alan yumurtalık tümörü. Devamını Oku

 • fremartin: Erkek-Dişi ikizliğinde embriyonik gelişmenin erken döneminde allanto-koryonik zarları eriyen farklı cinsiyetteki ikizlerin dişi olanında meydana gelen yumurtalık hipoplazisi ve Müller kanallarından köken alan yapıların aplazisiyle belirgin kısır dişi buzağı. Buzağılarda ve seyrek olarak koyunlarda, erkeklik hormonlarının dişi üreme organlarını baskılamasından kaynaklanır. İkiz yavrulardan dişi olanı % 90-95 kısırdır. Devamını Oku

 • yutağın hipofiz kisti: Erişkin köpek, kedi ve diğer türlerle insanlarda ağız boşluğu tavanında adenohipofizin farklılaşmamış embriyonel hücre kalıntılarından gelişen 1-2 cm çapında, sarı-gri renkte sıvı içerikli kese, faringeal hipofizden gelişen kist. Kisti döşeyen yassı epitel, primitif ağız-yutak epiteli kalıntılarının metaplazisinden gelişir. Belirgin klinik bulgu burun deliklerinin tıkanması ve yumuşak damağın uzanması sonucu şekillenen solunum güçlüğüdür. Devamını Oku

 • serebellar hipoplazi: Beyinciğin tam oluşmaması. Beyinciğin yetersiz gelişimi. Devamını Oku

 • beyincik hipoplazisi: Beyincikteki hücrelerin farklılaşması, çoğalması ve göçündeki bozukluklar sonucu, beyinciğin doğuştan normale göre küçük olmasıyla belirgin, sinir sisteminde en sık görülen yapılış bozukluğu. Kimi ırklarda kalıtsal olabileceği gibi, olguların çoğunda viral etkenler sorumludur. Devamını Oku

 • ilkel: İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Devamını Oku

 • lipit pnömonisi: Bitkisel veya hayvansal yağların akciğere alınması sonucu, bol miktarda dev hücreleriyle birlikte makrofajlardan oluşan granülomlu yangıyla belirgin aspirasyon pnömonisinin özel bir biçimi, lipoit pnömoni, ilaçla tedavi pnömonisi, yabancı cisim pnömonisi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar