mefkure sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mefkure kelimesinin manası:

 1. Ülkü, ideal.
 2. ülkü, ideal
 3. (Fikir. den) Gaye. Gaye olan şey. Tasavvur halindeki gaye. İdeal.
 4. Bk. ülkü

mefkure ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gayei hayal: Hayalde tasavvur edilen ve ona varılması istenen gaye ve maksat. İdeal. (Osmanlıca’da yazılışı: gaye-i hayal) Devamını Oku

 • ideally situated: İdeal bir şŸekilde konumlu, uygun bir şŸekilde yerleşŸik, mükemmel bir finansal pozisyonda bulunan, ideal bir sosyal konumda olan Devamını Oku

 • bediai hayaliye: İdeal, ülkü, gaye, mefkure. (Osmanlıca’da yazılışı: bedia-i hayaliye) Devamını Oku

 • apotheosis: İlâhlaştırma, tanrılaştırma Bir şahsı veya prensibi aşırı derecede yükseltme Devamını Oku

 • aksayı emel: Mefkure, ideal, gaye-i hayal. (Osmanlıca’da yazılışı: aksâ-yı emel) Devamını Oku

 • thinking: Düşünme, düşünce, fikir, tasavvur DüşŸÜnen, düşŸünce Devamını Oku

 • concept: Kavram mefhum anlayış görüş, fikir, telakki. Fikir, görüş, kavram, mefhum, tasavvur, hayal etme Devamını Oku

 • thought: Düşünce, fikir, tasavvur, mütalaa Düşünme düşünüp taşınma Devamını Oku

 • ülküsel: Ülkü ile ilgili, ideal. Bir ülküye uygun olan, örnek olarak geçerli olan. Devamını Oku

 • goal: Amaç, hedef, gol, ideal, sayı, kale, erek Gaye, hedef, maksat, nişan Devamını Oku

 • idealized: [idealize (Amer.) ] idealleştirmek, idealleşmek, ideal edinmek, ülküleştirmek, olduğundan iyi göstermek İdealleşŸTirilmişŸ, mükemmelleşŸtirilmişŸ, ideal hale getirilmişŸ; ideal olarak görülen, romantikleşŸtirilen Devamını Oku

 • ülkü: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal Örnek: Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. Atatürk İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal Örnek: Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri! H. E. Adıvar Gerçekte olmayıp yalnız Devamını Oku

 • ideat: Tasavvur etmek, kavramak, anlamak idea’tion tasavvur veya kavrayış yeteneği. Devamını Oku

 • bittasavvur: Tasavvur ile, niyet ederek, düşünerek. (Bak: Tasavvur) Devamını Oku

 • ideal: Ülkü Örnek: Büyük ideal sahiplerinin ilk kudretleri ketum oluşlarıdır. A. Gündüz Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan Örnek: Benim de kendime mahsus ideal hayallerim olur. S. F. Abasıyanık Yalnız düşünce ile kavranabilen. Bk. 1- ülkü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar