meflusid sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte meflusid kelimesinin manası:

 1. Tiyazit benzeri etkinlik gösteren işetici ilaç.

meflusid ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • klortalidon: Tiyazit benzeri işeticilerden etki süresi en uzun olanı. Devamını Oku

 • amiloid: Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. Devamını Oku

 • amiloid: Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. Devamını Oku

 • etkin: Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı. Devamını Oku

 • kısır sınıf: Fizyokratlara göre iktisadi artık yaratmadığı düşünülen zanaat ve ticarette etkinlik gösteren sınıf. Devamını Oku

 • tikarsilin: Karbenisilinden daha güçlü antipsödomonal etkinlik gösteren bir karboksipenisilin. Devamını Oku

 • alışveriş merkezi: Belirli bir yerde etkinlik gösteren perakendeci işletmeler topluluğu. Devamını Oku

 • karbetapentan sitrat: Spazm çözücü ve yerel anestezik etkinlik gösteren fensiklopentan karboksilat türevi ilaç. Devamını Oku

 • yerseçim katsayısı: Bir ülkede, belli bir bölgenin bir ekonomik etkinlik dalındaki payının, yine o bölgenin bir başka kesimdeki payı ile, katma değer, çalışan nüfus, alan ya da benzeri bir ölçüte göre karşılaştırılmasına olanak veren oran. Devamını Oku

 • yabancı okullar: Yabancılarca açılmış bulunan ve Özel Öğretim Kurumları Yasası hükümlerine göre etkinlik gösteren okullar. Devamını Oku

 • beta propiyolakton: Yapısında heterosiklik bir halka bulunan buhar durumunda antibakteriyel etkinlik gösteren keskin kokulu ve renksiz bir sıvı madde. Devamını Oku

 • yerel yönetim bütçeleri: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal etkinlik gösteren belediye ve il özel idarelerine ait bütçeler. Devamını Oku

 • istanbul menkul kıymetler borsası takas ve saklama bankası anonim şirketi: Sermaye piyasasında etkinlik gösteren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti veren kuruluş. Devamını Oku

 • bileşik kaldıraç etkisi: Satış miktarındaki değişmenin özkaynak kârlılığı üzerindeki etkisini gösteren ve etkinlik ile finansal kaldıraç oranlarının çarpımıyla hesaplanan etki. Devamını Oku

 • amaçlılık ruhbilimi: Davranışı, mekanik ya da fizyolojik bir etkinlik değil, amaçlılık özelliği taşıyan bir etkinlik olarak ele alıp inceleyen ruhbilim türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar