mein kampf sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mein kampf kelimesinin manası:

 1. Mein Kampf, Kavgam, felsefi inançlarını ve Almanya için siyasi beklentilerini ifade ettiğŸi Adolf Hitler'in otobiyografisi

mein kampf ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nasyonal sosyalizm: Hitler ve Nasyonal Sosyalist Partisinin öğretisi, Hitlercilik. Almanya’da, I. dünya savaşından sonra Adolf Hitler’in kurduğu baskı yönetiminin adı (1933-1945). Devamını Oku

 • mein: Ağlanacak ve inlenecek yer. Devamını Oku

 • chow mein: Kızartılmış erişte ile servis yapllan çinlilere ait türlü yemeği. Devamını Oku

 • gestapo: Almanya’da Hitler döneminde kurulan gizli, siyasi polis örgütü. Devamını Oku

 • heresy: Dince kabul olunmuş inançlara aykırı düşünce, dalalet Hakim olan felsefi veya siyasi doktrinlere karşı gelen düşünce. Devamını Oku

 • felsefi: Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin Örnek: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasa Devamını Oku

 • liberalizm: Serbestlik Örnek: Bizim demokrasi dahi on sekizinci ve on dokuzuncu asır liberalizm basmakalıplarını sırtına yükleyip yurdumuza öyle geldi. F. R. Atay Erkincilik. Devletin bireylerin medeni, iktisadi ve siyasi haklarının önünü açtığı ve serbest Devamını Oku

 • teokrasi: Siyasi iktidarın, Allah’ın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki. Devamını Oku

 • hans adolf krebs: Hans Adolf Krebs, (1900-1981), Krebs siklusuna adını verdiğŸi Almanya doğŸumlu İngiliz biyokimyacı, 1953 Nobel Ödülü sahibi Devamını Oku

 • nazizm: Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik. Bk. nasyonal sosyalizm. Devamını Oku

 • diktatörlük: Diktatör olma durumu. Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen Örnek: Zafer sonrası için bir zümre diktatörlüğünün hazırlanmakta olduğuna artık Devamını Oku

 • east germany: DoğŸU Almanya, 1945’te Almanya’nın Rus işŸgali ile ortaya çıkan orta Avrupa’da eski ülke (1990’da Batı Almanya ile birleşŸen) Devamını Oku

 • sekter: Başkalarının siyasi, dinî vb. düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan, katı ve hoşgörüsüz davranan (kimse). Katı, hoşgörüsüz (düşünce, tutum). Devamını Oku

 • boşinanç boyutları: Boşinançlarda saptanan özelliklerin tümü. bk. dosdoğru boşinanç boyutu, tümlenimsel boşinanç boyutu, yakınsak boşinanç boyutu, azalımlı boşinanç boyutu, ayrılımlı boşinanç boyutu, krş. gelenek boyutları. Devamını Oku

 • müfad: Sözün ifade ettiği mana. İfade edilen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar