meiosis reduction sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte meiosis reduction kelimesinin manası:

 1. Mayoz bölünme

meiosis reduction ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anafaz: (Yun. ana: yukarı; phasis: görünüş) Mitoz ve mayoz bölünmenin üçüncü safhası. Mitoz bölünme sırasında, kopyaları yapılmış kromozomların uzunluğuna ayrıldığı ve her kromatidin iğin kutuplarına doğru hareket ettiği, mayoz bölünme sırasında ise homolog kromozom çiftlerinin her birinin bir kutba çekildiği (I.mayoz bölünmesi) ve kardeş kromatitlerin ayrılarak karşılıklı kutuplara geçtiği (II. mayoz bölünmesi) evre. Devamını Oku

 • diyakinez: (Yun. dia: içinden; kinesis: hareket) Mayoz bölünmenin profazında, çekirdek zarının parçalandığı son safha. Mayoz bölünmede diplonema evresini izleyen dönem. Homolog kromozomların birer kromatidi uç kısma yakın tek bir kiyazmayla birbirine Devamını Oku

 • sentromer: Kromozom üzerinde iğ ipliklerinin bağlandığı özel bir bölge. Kromozomda kromonema çiftini birincil boğum içerisinde tutan yuvarlağımsı oluşum. Mikrotüpçükler aracılığıyla kromozom (birinci mayoz bölünmede) veya kromatitlerin (mitoz ve ikinci mayoz bölünmede) Devamını Oku

 • zigoten: (Yun. zygon: boyunduruk; tainia: şerit) Mayoz profazının homolog kromozomların çiftler teşkil ettiği safhası. Mayoz profazının homolog kromozomlarının çiftler teşkil ettiği evresi. Devamını Oku

 • pakiten: (Yun. pachys: kalın; tainia: şerit) Mayoz bölünmesinin profaz evresinde görülen homolog kromozomların yan yana geldiği alt evre. Mayoz bölünmede profaz I evresinde görülen homolog kromozomların yan yana geldiği alt evre. Devamını Oku

 • diplont: (Yun. diploos: iki kat; on: olmak, bulunmak) Mayoz ürünlerinin gamet gibi fonksiyon gördüğü bir hayat devriyle karakterize edilen organizma. Bir diplohaplont ve haplonttaki gibi, haploit çok hücreli evreleri yoktur. Mayoz Devamını Oku

 • indirgeme bölünmesi: Bk. mayoz Mayoz. Devamını Oku

 • redüksiyon bölünmesi: Bk. mayöz Mayoz. Devamını Oku

 • indirgenme bölünmesi: Mayoz. Devamını Oku

 • hücre bölünmesi: Bk. göze bölünmesi Bk. mitoz, mayoz Devamını Oku

 • amphiaster: Amfiaster, mayoz bölünme sırasında oluşŸan iğŸ (Biyoloji) Devamını Oku

 • c mayoz: Kolkisin kullanılarak mayoz bölünmenin durdurulması. Devamını Oku

 • diploten dönemi: Mayoz bölünmede bivalanlı tetrat oluşturan kromozomların aldığı biçim. Devamını Oku

 • asinapsis: (Yun. a: …sız; synaptos: birlik) Mayoz esnasında homolog kromozomların çiftleşememesi. Devamını Oku

 • spirem: Mayoz veya mitoz bölünme sırasında bir hücrenin çekirdeğŸinde ortaya çıkan ip şŸeklinde yapılar (Biyoloji) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar