meningoensefalopati sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte meningoensefalopati kelimesinin manası:

 1. Beyin ve beyin zarlarının yangısal olmayan hastalığı.

meningoensefalopati ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • menenjit: Ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, sayıklama vb. belirtilerle ortaya çıkan, beyin zarlarının iltihaplanmasıyla oluşan bir hastalık. Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır. Devamını Oku

 • toksoplazmozis: Toxoplasma gondi tarafından oluşturulan, beyin zarları ve beynin irinsiz yangısı, damar yangısı, perivasküler ödem, hücre infiltrasyonu ve beyin nekrozuyla belirgin memeli hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülen protozoon hastalığı. Devamını Oku

 • meningitis: Beyin ve omurilik zarlarının yangısı. Mikroorganizmalardan, kimyasal zehirlerden ve tümör metastazlarından kaynaklanır. Serohücresel beyin zarı yangısı viral enfeksiyonlarda, kanamalı meningitis septisemik şarbonda ve ender olarak diğer septisemilerde, fibrinli meningitis özellikle sığırların kangrenli nezlesinde ve granülomatöz meningitis ise tüberküloz, kriptokokozis ve diğer granülomatöz hastalıklarda görülür. 1. Pakimeningitis. 2. Leptomeningitis. Devamını Oku

 • pug meningoensefalitisi: Pug ırkı köpeklerinde beyinde; kortekste, iki taraflı ve bakışımlı nekroz odakları, kistik boşluklar ve beyin zarlarının yangısının yanı sıra, klinik olarak uyuşukluk, kaslarda koordinasyon bozukluluğu ve komayla belirgin, nedeni kesin olarak bilinmeyen bir hastalık, Pug köpeklerinin meningitisi. Devamını Oku

 • domuzların poliserözitisi: Domuz eniklerinde Haemophylus parasuis’e bağlı olarak oluşan, yüksek ateş, topallık ve sinirsel bozuklukların yanı sıra beyin, göğüs, karın ve eklemlerin sinovyal zarlarında seröfibrinöz yangıyla belirgin perakut seyirli hastalık, Glasser hastalığı, domuz bulaşıcı poliartritisi. Etken üst solunum yollan normal florasında bulunur ve çoğunlukla pnömonik akciğerlerden ikincil invazyon oluşturan bir etken olarak izole edilir. Devamını Oku

 • aspergillozis: İnsan ve hayvanlarda, özellikle bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda ve uzun süreli antibiyotik tedavisinden sonra oluşan, Aspergillus türlerinin, deri, akciğer, göz, burun sinüsleri, akciğer, kemik, yavru zarlarında ve beyin zarlarında oluşturduğu granülomlu yangıyla belirgin mantar enfeksiyonu, aspergillomikozis. Devamını Oku

 • meningoensefalitis: Beyin zarları ve beynin birlikte yangısı, ensefalomeningitis. Klinik olarak ateş, yerel felç ve çırpınmalarla belirgindir. Devamını Oku

 • Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonu: Birçok evcil ve yabani kanatlı türünde akciğer yangısı, yoğurt benzeri eksudat içeren hava kesesi yangısı, deri altı ödemi, beyin, kemik iliği ve kemik yangısıyla belirgin bakteriyel hastalık. Devamını Oku

 • kolesterol granülomu: Beyinde plexus choroidea’ların, baş kemiklerinin veya beyin zarlarının bağ dokusunda yerleşen, çok katlı yassı epitelle örtülü, kolesterin kristallerinin birikmesiyle oluşan kronik yangılı reaksiyonun sonucunda oluşan, tümör olarak değerlendirilmemesi gereken kist benzeri kitle, kolesteatom. Yaşlı atlarda % 25-50 oranında görülür, büyük olanlar hidrosefalusa ve beyin dokusunda basınç atrofisine neden olabilirler. Devamını Oku

 • visna: İki yaşından büyük koyunlarda, kronik seyirli, beynin, omuriliğin ve zarlarının yangısı ve demiyelinizasyonuyla belirgin, Retroviridae ailesinde lentivirüs cinsinde yer alan bir virüsün neden olduğu, yavaş seyirli viral hastalık, visna/maedi hastalığı. Hastalık etkeni virüs aynı zamanda maedi hastalığınında etkeninidir. Devamını Oku

 • Coxiellaenfeksiyonu: Coxiella cinsi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, koyun ve sığırlarda akut yaygın irinli yavru zarları yangısı, yavru zarlarının kireçlenmesi ve yavru atmayla belirgin bir riketziya hastalığı, Q’ humması. Mikroorganizma doğum sırasında veya sütle yayılır. Devamını Oku

 • ikincil ketozis: Şirdenin yer değiştirmesi, basit işkembe işlevinin bozukluğu, meme yangısı, döl yatağının irinli yangısı, yavru zarlarının atılamaması ve açlık gibi başka hastalıklara bağlı olarak gelişen ketozis, sekunder ketozis. Devamını Oku

 • ince zar: Beyni, omuriliği saran zarların en altta olanı. Bk. beyin zarları Devamını Oku

 • yalancı kuduz: Herpesviridae ailesinde yer alan bir virüsün neden olduğu, domuzlar başta olmak üzere, sığır, kedi, köpek, koyun, sıçan ve vizonlarda kuduz hastalığına benzer şiddetli kaşıntı, çırpınma ve felçle, patolojik olarak irinsiz beyin yangısıyla belirgin viral hastalık, enfeksiyöz bulbar paraliz, Aujesjky hastalığı, psödorabies. Devamını Oku

 • retinopati: Ağ tabakası bozukluğu Retinada oluşan yangısal nitelikte olmayan patolojik değişimlerin genel adı. Esas olarak böbrek yangısı ve şeker hastalığı gibi sistemik hastalıklarda ve eğrelti otu başta olmak üzere kimi bitkisel Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar