menşur ı şib i maini i münharif mecmuası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte menşur ı şib i maini i münharif mecmuası kelimesinin manası:

 1. Bk. üç eğimli dizge

menşur ı şib i maini i münharif mecmuası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • menşur i şib i maını münharif mecmuası: Bk. eşeğimli dizge Devamını Oku

 • kristal dizgeleri: Dış bakışım görünümlerinden ortaya çıkarılan 32 bakışım sınıfı. (Ortak özellikleri toplanarak, |eksenlerinin durumlarına göre, altı dizgeye ayrılmışlardır: 1- kübik dizge, 2- kare prizma dizgesi 3- altıgen dizge, 4-eşkenar dörtgen dizgesi, 5- bir eğimli dizge, 6- üçeğimli dizge. Devamını Oku

 • biçimsel dizge: (i) bir mantıksal dizge, (ii) özel ilksavlar kümesi, (iii) kanıtsavlar kümesi’nden oluşan dizge. ||Anl. dizimsel dizge, tümdengelimli dizge, ilksavlı dizge. Krş.. mantıksal dizge, kuram, ilksavlı kuram. Devamını Oku

 • yorumlanmış biçimsel dil: Bir biçimsel dil ile bu dilin bir yorumundan oluşan dizge. || Anl. yorumsal dizge. Devamını Oku

 • mevzun: Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu. Ölçülü. Devamını Oku

 • soyut dil: Çince ve Tibetçe’de olduğu gibi tekheceli sözcüklerden oluşan dillerden her biri. bk. tekheceli dil. krş. çekimli dil, bireşimli dil, çokbireşimli dil, tümbireşimli dil. Devamını Oku

 • tekli: Bir sanatçının tek eserini seslendirdiği kaset. Tek yataklı otel odası. Devamını Oku

 • ilksavlı kuram: (i) bir kuram, (ii) kuramdaki mantıkça kapalı önerme kümesinin bir altkümesi olarak seçilen özel ilksavlar kümesi, (iii) özel ilksavlar kümesinden türetilebilen kanıtsavlar kümesi’nden oluşan dizge; başka bir deyişle geçerli bir biçimsel dizge ile özel ilksavlar kümesinin mantıksal kapanışından oluşan dizge. Krş.. yorumsal eksikliilksavlı kuram, yorumsal eksiksizilksavlı kuram, dizimsel eksikliilksavlı kuram, dizimsel eksiksizilksavlı kuram, tutarlıilksavlı kuram. Devamını Oku

 • mikab mecmuası: Bk. kübik dizge Devamını Oku

 • tümbireşimli dil: İçinde, birçok sözcükten oluşan tek sözcüklü tümceler bulunan dil. bk. çokbireşimli dil, bireşimli dil. krş. soyut dil. Devamını Oku

 • saptanmaz mantıksal dizge: Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanmaz bir küme oluşturan mantıksal dizge. Geçersiz çıkarımların geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlamayan mantıksal dizge. || Örn. Çoklu yüklemler mantığı, temel mantık, yüksek basamak mantığı saptanmaz Devamını Oku

 • akarsu çığırı: Akarsuyun kaynaktan ağza değin içinde aktığı, ağza doğru eğimli, dar; ancak, çok uzun oluk biçimli yol. Devamını Oku

 • eklem çatalı: Değişimli eklemlerde, dingil ucundaki çatal biçimli eklem parçası. Devamını Oku

 • güneş dizgesi: Yeryuvarına en yakın yıldız olan Güneşle onun çevresinde dolanan gezegenler ve öteki küçük gökcisimlerinden oluşan topluluk. Güneş, dokuz gezegen, birçok gökcismi, göktaşı ve kuyruklu yıldızlardan oluşan dizge. Devamını Oku

 • shaped: Şekilli, biçimli Endamlı. Biçimli, şeklinde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar